AZADÎ HAREKETİ GENEL SEKRETERİ METÎN PÎRANÎ KARDEŞİMİN AÇIKLAMALARI ÖNEMLİDİR

0
1193

Azadi Hareketi Genel Sekreteri Metin Pirani, Kürtler arasında bir masa kurulması gerektiğini belirterek, “Bizi ayıracak farklılıkların değil, birleştirecek temel taleplerin öne çıkarılması gerekiyor. Kürt dili bunları başında geliyor. Kürtçe anadilde eğitim talebi tüm Kürtlerin üzerinde ortaklaşacağı temel bir taleptir. Kültürel hakların kazanılması ve yerelin güçlendirilmesi gibi başlıklarda tüm Kürtler ortak bir paydada buluşabilir” dedi.

https://m.nerinaazad2.com/tr/news/kurdistan/bakur/azadi-hareketi-genel-sekreteri-pirani-kurtlerin-kendi-masasi-olmali

Bütün Kurdistanî görüşlerin çalışma yürütecekleri bir platform oluşturulmalıdır. Uzun vadeli ve kısa vadeli olarak çalışmaları çerçevelemekte yarar var. Uzun yıllardır ulusal kongrenin üzerinde çalışmalar yapılıyor ve biz o ulusal kongrenin çalışmalarının başlangıcında aktif rol aldık. Çalışmalar yaptık ama malum bilinen bir sorunla Hollanda’da rehin alındım. O çalışmalar Kurdistan halkının temsilcilerinin hepsini kapsayacak şekilde yürümedi maalesef. Bildiğiniz gibi Sürgünde Kurdistan Parlamentosu vardı. Yine belli bir çevrenin çalışmaları kendi gündeminde yürütmeye dayatmaları sonucunda işlevsizleşti. Bizim şimdi yaptığımız Kürdistan Birleşik Devletleri hükümet çalışmaları da bu paylaşımı içeren çalışmalardır.

Eğer Kurdlerin temsilcileri birlikte hareket ederse yalnızca altılı masa, Cumhur ittifakı veya Millet ittifakı değil bütün dünyada dikkate alır. Esasen bu önemli bir noktadır. Bunu aşabilmek de kolaydır.

Bu açıklamalarda denildiği gibi bağımsız adaylarda elbette ki düşünülmelidir. Ancak Kurdler arası ittifakın çerçevesi Kurd halkının beklentisine yanıt olması gerekir. Eğer Kurd dili bir eğitim dili ve resmi dil olacaksa, diğer taraftan Kurd kimliği tanınacaksa Kurdistanî ittifak gerçekleşmelidir.  Ayrıca Kurd û Kurdistan davası için mücadele eden soydaşlarımızın tutsaklıktan kurtulması gerekir. Bunun da pazarlık malzemesi yapılmasında yarar var. Bunların önemini kapsayacak bir çalışma yürütecek platform ihtiyaçtır. Daha önce de biz bu çerçevede birçok paylaşımlarda bulunduk. HDP’nin bazı söylemleri değerli ise de çerçeveyi oluşturamıyorlar. Eğer biz Kurdlerin beklentilerine hizmet edecek bir çerçeve oluşturamayacaksak, Kurdlerin birleşmelerinin de bir anlamı olmaz.

Bazı bağımsız Kurdistanî adaylar milletvekili olacaksa ve Kurd ulusunun yararına, çıkarına ve beklentilerine hizmet olmayacaksa yine bir anlamı olmayacak. Bu çerçeve üzerinde arkadaşlarımızın çalışmalar yapmalarında yarar var.

Kurdistanî düşünce sahibi olan herkesi saygıyla selamlıyorum.