BAĞIMSIZ KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİNİ İSTEMEYEN KURD’ÜN KURD’LÜĞÜNDEN SÜPHE EDERİM

0
911

Benci anlayış tutumuyla yaşamaya alıştırılmış olan basit ve ucuz kişilikli şahısların, Kurd u Kurdistan davasını, kendi çıkar hesaplarına malzeme yapmalarına izin vermeyelim.
Kurd u Kurdistan davası birdir. Bunu asla ve asla unutmayalım.

Birileri asimandan gelip bizi kurtaracak diye beklenti içinde de olmayalım. Dürüstçe çalışıp kazanalım.
Siyasal bağımsızlıklarını kazanmış, kendi devletlerini kurmuş ve her alanda gelişmeyi sağlamış olan Halkların bireyleri, günde sekiz saat çalışıyorlarsa, biz Kurd’ler on beş saat çalışalım.
Kirli ve kanunsuz işlerden de uzak duralım.
Bugünkü Dünya düzeni çok gelişmiş, gelişmişlik çokça olanakları da oluşturmuş. Bu gelişmişliklerden ve olanaklardan yararlanalım.
Soylu Kurd Halkının asil değerlerine bağlı davranmak şartıyla biribirimizle dayanışma içinde olalım.
İşbirliği, iş paylaşımı çerçevesinde çok çalışıp üreterek paylaşmasını alışkanlık haline getirelim.

Kurd yaratmak, Kurdistan yaratmak gibi akıl fukaralığıyla uğraşmayalım.
Kurd Halkı zaten vardır ve Dünya’nın en eski ve en soylu Halkıdır.
Kurdistan Ülkesi de zaten vardır.
İsa’dan yani Milat’tan on bin yıl önceden, soylu Kurd Halkının onlarca imparatorluklar, yüzlerce Krallık, binlerce beylik kurarak yaşamış oldukları ceoğrafya’nın adıdır Kurdistan.
Barbar, faşist ve sadist ırkların yönetici olabildiği devletlerin egemenlikleri altında yaşamak zorunda kalmış olan Kurd Halkının bazı bireyleri de sömürgeci işgal güçlerinin çirkin karakterlerine benzemiş olabilirler.
Ancak, bu istisnai-dir. Kaideyi bozmaz.

Soylu Kurd Halkının asil bireyleri zor durumda görünüyor olabilirler.
Karanlıkta kalmış görünebilirler.
Katiyetle unutmayın… Kurd Halkı yirmi dört ayar altındır.
Öz değerini tanıyacak ve sahiplenecektir. Bütün Dünya gibi, içinde düşmüş olduğu karanlığı da aydınlatacaktır, Kurd Halkı.
Etrafımıza bakalım. Değerli insanlarımı görüp tanıyarak öne çıkaralım.
Ucuz ve dar hesaplarla uğraşanlardan uzak duralım.
Değerlerimizle birlikte çalışarak kendimize kaliteli ve güvenli yaşam ortamı oluşturalım.
Kendimizi geliştirmek için sürekli öğrenelim. Eğitimi kendimiz e çocuklarımız için nefes almak kadar önemseyelim.

Ben kendim, şimdi felsefe eğitimi görüyorum. Şimdiye kadar okuduğum kitapların sayısı binlercedir. Eğitici kitapları okumayı tercih edelim.
Almış olduğum eğitim kurslarının sayısını bilmiyorum. Sayısını öğrenmek için, hesaplamam gerekir. Bilmemek eksiklik değildir. Öğrenmemek eksikliktir.
Hapisken öğreniyorum. Çalışıyorken de öğrenmeye önem vermeliyiz.
Okuyalım. Öğrenelim. Çalışalım. Kazanalım. Dürüst ve kaliteli yaşayalım.
Kurdistan Birleşik Devletlerini resmileştirmeyi başaralım.
Hep birlikte kendi Devletimizin çatısı altında yaşayalım.
Ondan sonra ucuz ve dar hesap çerçevesinde yaşıyor olan zavallı insanlarımızı da ıslah edelim.

Demektir ki: Kurdistan Birleşik Devletlerini inşa etmek amacıyla kurulmuş olan Hükümet çatısı altında birleşip güç birliği yapmayalız.
Kurdistan bizimdir. Kurdistan’ınımıza sahip çıkmak, namusumuza sahip çıkmak olarak kabul edelim.
Asil, Kurdçü soydaşlarımı sürgünde Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümeti’nin çatısı altında birleşmeye davet ediyorum.
Uskgov.com Hükümet site adresi, kurdistan@uskgov.com e-mail adresidir. Benim şahsi facebook aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz.
Türk’ler, İran’lılar, Suriye’liler ve Irak’lılar da Bağımsız Kurdistan Birleşik Devletlerinin resmiyet kazanmasını desteklemelidirler. Onlar da ancak o zaman kendi vatan sınırları içerisinde uygarca yaşayabilirler.
Serkeftin jibona Gelên Kurd, YEKÎTÎYA DEWLETÊN KURDÎSTAN.

14-08-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin