BARBAR VE FAŞİST İŞGAL DEVLETLERİNİN KİRLİ OYUNLARININ ESİRİ OLMAYALIM. BAĞIMSIZLIK DİYELİM

0
1125

Kurdistan topraklarını zorla ve sahtekarlıkla işgal etmiş ve barbarca zulüm uygulamalarıyla sömüren faşist devletlerin amacı, Kurd Halkını kirli oyunlarla meşgul edip etkisizleştirmektir. Seçim maskaralıkları da işgal güçlerinin kirli oyunlarının bir parçasıdır. Bu oyunları fark edemeyecek ve başa çıkmayla uğraşamayacak düzeyde yoğunuz.

Farkında olmadan işgal güçlerinin biz Kurd’lere yönelik oynadıkları kirli oyunların çarkında dolanıp duruyoruz. İslami kardeşlik uydurması, biz Kurd’lere yönelik, faşist işgal güçlerinin en kirli ve derin oyunudur. Müslümanlık, İslami kurallara uygun yaşamak her Müslümanın hakkıdır.

Bu hakkı kullanmak için, faşist Türkiye devletinin işgüzarca yol göstericiliğine ihtiyaç yoktur. 1923 yılından bugüne faşist Türkiye devleti sistemli olarak, Kurd Halkına yönelik barbarca zulüm ile soykırım uyguluyor. Bunları yaparken, Kurd ve Müslüman kardeşliğini rafa mı kaldırıyorsunuz? Artık faşist dayatmalar, barbarca zulüm ile soykırım uygulaması, tehditler, zorla göç etmeye zorlanmalar, zindanlar, ölümler, Kurd Halkını susturamaz, durduramaz. İslami kardeşlik, sosyalist yoldaşlık gibi boşboğazlıklar Kurd Halkı için değersizdir.

Kurd Halkı için Kurd kimliği, Kurdistan ulusal bayrak, Kurdistan ulusal marşı ve Kurdistan Birleşik Devletleri haritası esastır. Birleştirici ve bağlayıcı olan temel değerler, bunlardır. Tamamlayıcı gereksinimler, kaliteli yüksek eğitim, beklenti ve koşullarımıza uygun müttefik ortaklarla anlaşma sağlamak, ayrıca çok çok çalışmaktır. Kurdistan ulusal devrimi mutlaka başarılacaktır. Kurdistan Birleşik Devletleri kesinlikle resmileşecektir. Bunun aksini düşünmek bile Kurd u Kurdistan davasına ihanettir. Davamıza inanmamız, başarının yarısıdır. Diğer yarısı da beceridir. Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümet üyeleri ve çalışanlarının hepsi inançlıdırlar, yeteneklidirler ve hedefe ulaşmayı becerebileceklerinden hiç kuşkuları yoktur.

Bazı değerli takipçilerimiz, Kurdistan Birleşik Devletleri çalışmalarıyla ilgili geniş bilgi talep ediyorlar. Hepsi de haklıdırlar. Biz, düşmanlarımıza çalışmalarımız hakkında bilgi ulaşmasın diye itinalı ama kararlılıkla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birleşmiş Milletler düzeyinde resmi statü elde etmek, Kurdistan Birleşik Devletleri Anayasasının (Qanunên bingehî)-(constitution) hazırlanması ve müttefik ortaklarla anlaşmak için çalışmalar yürüyor. Daha önceki açıklamalarımızda izah etmiş olduğumuz gibi, bizim çalışmalarımızın, farklı çalışmalar yürütmek isteyen soydaşlarımızın önünde engel olmadığını tekrarlıyoruz. Bizim projemizin kapsam ve hedefi nettir.
Çalışma yöntemlerimiz de nettir. Bu bilgiler, www.uskgov.com sitesinde paylaşılmıştır.

Bizim hareketimiz, Bağımsız Kurdistan Birleşik Devletleri projesinin hizmetçisidir. Bu inancı paylaşan kararlı soydaşlarımızla görüşmek ve birlikte çalışmak kararımız da sürekli olarak paylaşılıyor. Olanaklar çerçevesinde, projemizle ilgilenen soydaşlarımla bire bir görüşüyoruz. Kurdistan Birleşik Devletleri projesine inanarak hizmet etmek, kararlılığımızdır. Tercihimizdir. Bizimle ilişki kurmaya, diyaloğa girmeye çalışan soydaşlarımız, duruşumuzu kabullenmeleri beklentimizdir.
Bizim projemizi tamamen doğru buluyor olan ve bizimle çalışmak için haberleşen değerli soydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bizim uyarımız, farklı konularla ilgili bizimle çalışmak için gelen mesajlar içindir.

Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümeti adına çalışmak için kararlarını bize ulaştıran bazı kardeşlerimizle daha görüşmedik. Arkadaşlarımız ön çalışmalar yapıyorlar. Hepsiyle ayrı ayrı görüşeceğiz. Son iki üç hafta bazı çalışmalar aksadı. Bu görüşmelerle ilgili aksama oldu.
Temel çalışmalarda aksama olmadı.
Bize ulaşan soydaşlarımızın hepsine dönüş yapacağımızı bilmelerini rica ediyoruz. YEKÎTÎYA DEWLETÊN KURDÎSTAN HER BİJÎ.
Bi dil u can, silav u rêzên Welatparêzî.

28-01-2019

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin