BARZANİ HAREKETİ, KURD U KURDİSTAN DAVASI VE KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ

0
931

Güney Kurdistan’da var olan bölgesel Hükümet, uzunca tarihi geçmişe dayanan bir misyona sahiptir. Sayın Mele Mıstefa’nın büyük dedesinden dedesine, babasının amcasından da kendisine ve ondan da oğlu Meshud Beyefendi’ye, şimdi de Mele Mıstefe’nın oğlu merhum İdris Bey’in oğlu sayın Neçirvan Barzani, bölge başkanlığı yapıyor.

Böylesi asil ve soylu şahsiyetlerin aynı aile’den liderlik bayrak’ını taşıdıkları, benzer Kurdistan özgürlük hareketi günümüzde yoktur.
Elbette ki geçmişte yüz yıllarca egemenlik sürmüş olan Kurd devlet ve imparatorlukları vardır. Osmanlı döneminden bugüne ulaşmış olan Barzani’lerin benzeri bir Kurdistani kurtuluş mücadelesi veren özgürlük hareketi yoktur. Benzeri olan birçok hareket, Kurd düşmanları tarafından bin bir türlü yobaz ve kalleş oyunlarla imha edildiler.

Sayın Mele Mıstefa Barzani, 1947 yılında Muhabad’da büyük ve ölümsüz liderimiz Kadi Mıhemed liderliğinde kurulmuş olan Kurd Cumhuriyeti kabinesinde genelkurmay başkanıydı. O tarihte Sovyet Rusya’sının Kurd Cumhuriyeti ile yapmış olduğu müttefiklik antlaşmasını tek taraflı olarak kalleşçe bozmuştu. İngiliz’lerin arabuluculuğuyla Sovyet Rusya’sı İran ile anlaşmış ve Kurd liderlerinin Muhabad’ta çarçıra meydanında Kurd düşmanı İran Şahı emriyle asılarak katledilmişlerdi.
Mele Mıstefa ise teslim olmamış ve beş yüz peşmerge ile birlikte İran, Irak ve Türkiye güçleriyle çarpışarak Ermenistan’a, oradan da Moskova’ya gitmişti. Kremlin Sarayı’nın önünde açlık grevine başlamıştı, ikinci gününde, Sovyet Rusya lideri Kuruchev onu kabul etmiş ve destek sözü vermişti.
Büyük lider Mele Mıstefe Barzani’nin öylesi bir stratejik ve kahramanca karar ve atılımı, Kurdistan davası tarihinde bir dönüm adımıdır.

Bu yazımız, Sayın Barzani’lerin Kurd u Kurdistan davasına bugünkü Dünya şartları çerçevesinde bakmaları gerektiğini hatırlatmak amacıyla hazırlandı.
Kurdistan Birleşik Devletleri projesi, Kurd u Kurdistan davasına kalıcı çözüm projesidir. Sayın Meshud Barzani’nin ve Kurdistan bölgesel Hükümeti’nin sorunlarını çok iyi biliyoruz.
Kurd u Kurdistan davası bir davadır. Çünkü Kurd Halkı bir Halk’tır. Kurdistan tek bir Kurdistan’dır.
Kurdistan’ın ayrı parçalarında Kurd’ler arası sürtüşmenin ve egemenlik mücadelesinin tamamen son bulması zorunludur. Kurd Halkı’nın beklentisi budur. Kurd Halkı’nın çıkarı da budur.
Kurdistan Birleşik Devletleri projesi, Kurdistan’ı dört parçaya bölmüş olan ve işgal devletleri tarafından çizilmiş olan sınırları tanımıyor. Kurdistan topraklarını işgal etmiş olan barbar faşistlerin defolup gitmeleri gerekiyor.

Kurdistan, Kurdistan’lılar tarafından yönetilecek. Kurdistan’ın her parçasında var olan siyasi hareketler, kendi bölgelerinin sınırları içerisinde halkın seçim yoluyla tercih edecekleri temsilciler tarafından oluşturulacak Hükümet tarafından idare edilmesi organize edilecek. Kurdistan ulusal temel yasaları(kanunên bingehî yên Netewî) hazırlanıyor.
Kurdistan Birleşik Devletleri, birleşik Demokratik, temel yasaları Dünya’nın en uygar, yapıcı, insan haklarını, hayvan haklarını ve doğayı koruma hakları gibi, eğitim, ekonomi, güvenlik, sosyal ve hukuk alanında Dünya’nın en iyisini oluşturmak, Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümeti’nin hedefleridir.
Bütün Kurd’lerin gururla sahip çıkmaları gereken Kurdewarî bir projedir.
Kurdistan Birleşik Devletleri çatısı altında Kurdçe konuşup, Kurdçe düşünüp, Kurdçe yaşamak diyoruz.
Buluşmak inancıyla.
Kurdewarî bimînin.

21-08-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin