Beloften die zijn gedaan

0
1597

(Dit stuk is de vertaling van een reeds in het Turks gepubliceerde op 09/06/2015, te weten: ”Verilen sozler”)

 

De AK-partij heeft ons en ons volk vrijheid en vrede beloofd. Respect voor fundamentele grondrechten en wettelijke zekerheden werden ons beloofd. De belofte was dat er zou worden gewerkt aan een beschaafd Turkije met wettelijk verankerde zekerheden, en een democratische omgeving waarin met elkaar kan worden samengeleefd. Zij hebben op deze gebieden op overtuigende wijze gewerkt en besluiten genomen. Deze besluiten zijn ook uitgevoerd.

Echter heeft de AK-partij sinds 2012 met de macht die het heeft verkregen, alles teniet gedaan. De beloftes zijn vergeten. AKP heeft met de macht die het heeft verkregen dankzij de beloftes die werden gedaan, IS, El Nusra, El Kaida en soortgelijke bewegingen gesteund. Op deze manier heeft de heer Erdogan, die op zijn hurken voor Gulbeddin Hikmetyar op de foto staat, hardop geroepen wat zijn ware mentaliteit is.

AK-partij heeft beloofd de corruptie en smeergeld politiek een halt toe te roepen. De miljoenen dolars en euro’s die uit de schoenendozen kwamen heeft hij met de macht die hij met het AK-partij beleid heeft verworven, zelfs toegeëigend. Voor de corruptie en het wanbeleid heeft hij bovendien in wettige vorm gegoten. Alle misdrijven die tijdens de regeringsperiode aan het licht zijn gekomen heeft hij op een sluwe wijze in de schoenen geschoven van de door hemzelf in het leven geroepen oppositie groepen. Op deze wijze heeft AK-partij de macht die het heeft verworven smerig gemaakt.

De economische groei heeft hij niet enkel in het vooruitzicht gesteld, hij heeft er ook daadwerkelijk voor gezorgd. De behaalde belangrijke economische groei wordt gebruikt voor destructieve activiteiten. Vriendjespolitiek die de regeerperiode van Demirel overstijgen is opgelegd. De mentaliteit van ‘’deze staan aan onze kant’’ en ‘’die zijn tegen ons’’ heeft de economische behaalde voordelen bezoedelt. Op deze wijze ontstaat er instabiliteit waardoor de economische voordelen geen functie meer hebben. Het is gewoonte geworden. Er is geprobeerd om uitspraken en de houding van de coalitie door aanvallen ineffectief te maken.

De heer Erdogan heeft namens de AK-partij fouten, defecten, lelijkheden en misdrijven als aanval gebruikt tegen coalitie omgevingen die hij zelf heeft gecreëerd, de door hem gedroomde oppositie en gedroomde vijand en heeft dit gezien als een vindingrijkheid van zichzelf.

Hier nam hij geen genoegen mee. Toen hij merkte dat hij er niet meer uit zou komen, heeft hij het democratisch parlementair bestel als enige schuldige aangewezen. U heeft met het huidige systeem een partij opgericht. U heeft het referendum om de Grondwet te wijzigen gewonnen. Wij hebben u luidkeels gesteund. Met het huidige systeem heeft u vele hervormingen doorgevoerd. U bent erin geslaagd economische groei te realiseren. Wat kunt u niet bereiken via het parlementair systeem? Datgene wat u uitkwam heeft u uitgevoerd. Wat u niet uitkwam heeft u niet uitgevoerd. Begrijpt u niet dat u de mensen van vandaag niet kunt voorliegen met uw goedkope en simpele berekeningen door te zeggen dat het presidentieel systeem de enige oplossing is? Wat is de reden van uw diepgaande eigenzinnigheid?

Waarom de eigenzinnigheid om te denken dat u uw gang kunt gaan omdat u 52% van de stemmen heeft gekregen? Meer dan 90% stemde op Kenan Evren. Bent u dat vergeten? Adolf Hitler is gekozen door het grootste gedeelte van het volk. Hosni Mobarak en Saddam Hussein zijn eveneens door het volk verkozen tot president. Is het noodzakelijk hieraan herinnerd te worden? Er zijn vergelijkbare voorbeelden.

De heer Erdogan, die grote overwinningen heeft behaald, heeft verloren van zijn eigen racistische ego. Zo simpel is het.

Het smerige is dat geen enkele AKP leider hardop durft te zeggen ‘’blijf zitten waar je zit man.’’ De heer Erdogan toen u naar Demirel toeging, heeft u zich tot zijn niveau verlaagd. Toen u zei dat er geen Koerdische kwestie bestaat, was het in tegenstrijd met uzelf. U bevond zich op het niveau van Kenan Evren en zelfs eronder.

AKP moet nu degelijk gaan worden. De heer Erdogan dient zich van de partijleiding te verwijderen. Ali Babacan en vergelijkbare mentaliteiten moeten bijeen komen en het beleid aansturen. De heer Abdullah Gul kan daarbij als wegwijzer en adviseur worden ingezet. Het belemmeren door Erdogan van de MIT secretaris Hakan Fidan die plaats in het parlement wilde nemen is fout. Een energiek persoon als de heer Hakan en een zeer degelijk persoon die morele juridische overwegingen kan maken als de heer Abdullah Gül zouden de functie van president moeten oefenen. Voor zover ik kan overzien, ken en zie ik een dergelijk persoon niet. Ali Babacan zou ideaal zijn echter hij is geen parlementslid kunnen geworden.

De nieuwe regering dient te bestaan uit de coalitie CHP, MHP en HDP. Dit is het meest juiste. De Ak partij dient te bezinnen. Dit vergt tijd. Als jullie niet willen dat de Koerden zich gaan afscheiden van Turkije, zullen jullie deze coalitie moeten vormen. In deze coalitie zal de heer Abdullah Öcalan de post van Minister van Herstructurering moeten krijgen. Dit is de beste kans die Turkije heeft, tot op de dag van vandaag. Indien er iemand is die een betere weg weet, gaat u gang.

Turkije en al haar instellingen moeten oprecht laten zien dat zij een staat van het Koerdische volk zullen zijn. Het spelen van spelletjes zal de situatie verergeren. Dat zal Turkije meesleuren naar een situatie als in Irak of Syrie. Dat zal eindigen in verdeeldheid en verwoesting.

Dit betekent dat als de Turkse staat en alle organen geen wettelijke hervormingen doorvoert om samen te leven in gelijkheid, dient het Koerdisch volk dag en nacht samen te werken om voordat Turkije zoals Irak of Syrie zal worden, een eigen onafhankelijke staat te vormen. Onafhankelijk Koerdistan is voor de Koerden een onvermijdelijk en niet aan onderhandelingen onderhevig recht.

Een onafhankelijk Koerdistan zal voor Turkije, het Turkse volk en het volk van het gebied een verlossing zijn. Het Koerdische volk en het volk van die gebieden zal een reden moeten hebben om hun bestaansrecht en territorium niet te mengen in een onafhankelijk Koerdistan. Deze reden moet waardering zijn. Die waardering is dat net als de Turken die een Turkse staat hebben ook de Koerden een eigen staat moeten hebben. Dit moet door de Turkse staat worden gecreëerd en worden gegeven. Dit is mogelijk door het Koerdische volk samen met het Turkse volk in vrede en veiligheid en gelijke verdelingen. Hierbuiten met elkaar samenleven zal niet mogelijk zijn. Als die samenleving gewild is moet op eerlijke manier het nodige worden uitgevoerd. Als we uit elkaar zullen gaan, moeten we dat doen zonder elkaar te wurgen, bloed te vergieten en ons volk en land te vernietigen.

Als we dat op niet manier doen, zullen beide partijen verlies lijden. Oorlog zal voor beiden verlies teweeg brengen. We kunnen op beschaafde wijze onze problemen oplossen om onze volken van het bloedvergieten te redden. We moeten hiervoor kunnen zorgen voordat ons land zal vernietigd.

We moeten eerlijk, vastberaden, open en dapper zijn. Dit is hoe ik erin sta.

 

Huseyin Baybasin