Bİ NAVÊ XWEDAN KURDÎSTAN

0
1591

Şev bun çem herikîn
Dar u dehl şewitîn
Düxan neman
Zivistan derbas bu
Berf u serma nehat
Bihar çu bê baran
Havîn hat
Em bazdan der
Roj tinebun
Deng u qîrîn pire
Me kes nedît
Birçî tinene li der u doran
Zikmezin pirin li her deran
Rebenin çawbirçîne ew têr nabin
Herdem hevaldestin li pêş dagirkeran
Ev çîye win çidikin
Likune deşt u zozan
Kanî zevî rez u bostan
Pez u dewar çi liwan hat
Xebatkar u dewlemend
Şivan u cotyar
Mîr şêx u beg
Dîndar u Nivîskar
Bune sayvan saydvan
Hunermend u şervan
Mane liser piyan
Bawerî u îman
Bi navê xwedan sond u gotin
Livirin em besin
Destpêkerin destpêker
Em dibêjin YEKÎTÎYA DEWLETÊN KURDÎSTAN

01-09-2019

Hisên Baybaş