BI NAVÊ XWEDAN YEKITIYA DEWLETÊN KURDISTAN, SÖYLEMİMİZ TESADÜFİ DEĞİLDİR

0
746

Mazlum Kurd halkına sistemli soykırım uygulayan işgalcilere karşı Kurd halkını koruyan kahramanlara pusu kurarak olağanüstü güçle katledenlere, kahraman dedikleri zaman  biz tepki gösterdik. Bu tür suç işleyken kendi terör militanlarınıza siz kahraman diyemezsiniz. Eğer derseniz Kurd halkına hakaret etmiş olursunuz ve bizim buna tepkimiz olmuştu. Bununla ilgili sorulan sorulara izahatla cevap veriyoruz. Sizin için çalışan, o teröristleriniz olsa olsa ancak kahpe dölü kahpe olabilirler. Bunu Türkiye Devleti’ni yönetenler çok iyi bilsinler. Son yüzyıldır orantısız güçle insanlarımızı katlederek sistemli soykırım suçu yanı sıra insanlığa karşı suç ve savaş suçu işliyorlar. Bu gerçekleri görmezlikten gelen Türkiye Devletini yönetenleri ve Türkiye’yi destekleyen diğer devletler, uluslararası kurumlar veya Kurd şahsiyetler Kurdistan Devletinin işgalcilere karşı işlemiş oldukları suçların suç ortağıdırlar. Üstelik Türkiye’yi yönetenlerin suç işlemeleri için onları destekleyenlerin hepsi Kurdlere karşı işlenmiş olan suçlardan ötürü suçludurlar. Türkiye’yi yönetenlerle birlikte Kurdlere karşı suç işleyenlerden hesap sormayı tarihe bırakmayacağız. Yani tarih sizlerden hesap soracak demiyoruz ve sadece söyleme bağlı da kalmayacağız. Onlardan hesap soracak olan Kurdistan Birleşik Devletleri’nin kurumlarıdır. Kurdistan Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, bu kurumlarımızdan biridir.