BİRİLERİ KENDİ UCUZ ÇIKAR HESAPLARI İÇİN KURDLÜKTEN UZAKLAŞMIŞ OLDUKLARI GİBİ İNSANLIKTAN DA UZAKLAŞMIŞLARDIR

0
1387

Saygıdeğer soydaşlarımıza, Kurdistan Birleşik Devletleri hükümetinin çalışanlarına ve mensuplarına ayrı ayrı söylemek istediğimiz husus; Kurdistan Birleşik Devletleri hükümetinin vizyonudur Diyarbakır’da cezaevini müzeye çevirip merasimlerle açılış yapmakla, geçmişte yapılmış olan zulüm ve işkencenin bugünkü siyasi çıkarları malzeme yapılarak, bugün Kurd halkına yönelik iğrenç işkencelerin yok olduğunu varsayamazlar. Bugün var olan zulmü ve sistemli soykırımı örtbas edemezler.

Festivallerin veya böylesi sözde müzelerin Kurd halkının topraklarında Kurd halkının duygularına hitap etmesi gerekir. Kurd halkının değerlerini öne çıkarılması ve Kurd halkının beklentilerine ne tür cevaplar hazırladıklarını da izah etmeleri gerekir ki, burada bir devlet olduğunu kabul edelim.

Yapılıyor olan çalışmaların hepsi, Kurd halkının birbirine düşürülmesi ve Kurd ulusuna yönelik sistemli soykırımı sürdürmektir. Kurd ulusunun siyasi hareketlerini, etkin şahsiyetlerini, aşiretlerini ve ailelerini dahil Kurdleri birbirine düşürmeye yönelik kendi çirkef siyasi politikaları çerçevesinde yürütüyorlar. Bunların hepsi de; Kurd ulusunun kendi kimliğinden, tarihinden ve değerlerinden uzaklaştırarak sistemli soykırımın tamamlanmasına yöneliktir. Bunları görmemiz lazım ve kendimizin var olduğumuzu kabul ettirebilmek için bağımsız devlet yapılanmasına odaklanmamız gerekir. Bizim ricamız budur. Kurdistan Birleşik Devletleri hükümetinin de vizyonu budur.

Bizim yüreğimizin sızladığını görelim. Şahsımı kastetmiyorum. Hepimizin yüreği sızlıyor. Hepimiz acı çekiyoruz. Hepimiz bu ölümden ötürü rahatsızız. Yapmamız gerekenlere odaklanmamız aciliyettir ve zorunluluktur. Yapmamız gereken de, bağımsız devlet yapılanmasını oluşturmaya odaklanmaktır.

Diğer taraftan birileri kendi ucuz çıkar hesapları için, korkaklıkları için, kendilerini göstermek için veya kendi ucuz duygularını tatmin etmek için Kurdistan ulusunu ve welatını yok etmeye, tarihten silmeye çalışan güçlerle işbirliği yaparak, kendilerini yok ettiklerini görmeleri gerekir. Bunu görmüyorlarsa demek ki; Kurdlükten uzaklaşmış oldukları gibi insanlıktan da uzaklaşmışlardır.