‘‘BİRLEŞİN VE KURDÎSTAN İTTİFAKINI İLÂN EDİN”

0
347

Değerli bir soydaşımızın mesajını ve cevabımızı sizinle paylaşıyorum.

‘‘Size çağrıda bulunuyorum. Birleşin ve KURDİSTAN İTTİFAKINI ilân edin. Diğer Kurdîstan partilerinin de içinde bulunduğu sadece Kurdîstan’a ait olan bir ittifak kurun. Bunu başarabiliriz ve sizlere güveniyoruz.’’

Sağ olasın, sevgili kardeşim. Bizim yaptığımız budur. Kurdîstan Birleşik Devletleri hükümetinin kuruluş amacı ve hedefi budur. Bağımsız devlet yapılanması bütün Kurdlerle birlikte mümkün olur. Elbette ki, bunun için daha çok çalışmalıyız. Yüz yıldır insanların kendilerinden uzaklaştırılmışlar ve Kurdîstan’ın her parçasında bazı hareketler geliştirilmiş. Bu hareketlerin hepsi soylu değerlere sahip asil Kurd ulusunun işgalcilerin sömürgesi olarak yaşamayı kabul etmelerini dayatıyor. Elbette ki, bu kabul edilemez. Elbette ki, bunun Kurdler için olumlu bir sonuç getirmesi mümkün değildir. Elbette ki, Kurdistanî olduğunu iddia eden çevreler ve özellikle siyasi hareketler Kurdîstan topraklarının hepsinin birleşmesi ve Kurd ulusunun güven ve refah içinde yaşaması gerekir. Bunu kabul etmeyen çevrelerin Kurdlere zarar verdiğini ve bu siyasi duruşlarının değiştirmeleri gerekir. Bunun için çalışmalıyız.

Her Kurd bireyinin bu konuda çalışma yapması gerekir. Kurd ulusu bir milyonluk nüfus ile devleti olanlardan daha mı zayıf? Daha mı az yiğit? Daha mı aşağılık? Daha mı az hak ve hukuka sahip? Bu sorular sorulabilir. Ancak bunların hiçbir tanesi gerçek değildir. Bizim başımıza çöreklenen barbar terör devlet yapılanmaları kendini devlet olarak dayatmışlar. Biz bunu kabul etmemeliyiz. Biz bunların oyunlarına gelmemeliyiz ve egemenliklerini sürdürmelerine asla izin vermemeliyiz.