BİZLER SOYLU BİR HALKIN DEVAMI OLDUĞUMUZUN İDRAKI İLE YAŞAMAK ZORUNDAYIZ REHAVET İÇİNDE YAŞAMAK HAKKINA SAHİP DEĞİLİZ

0
1076

Kürd gençlerini kaliteli yüksek eğitim alarak kendilerine, ailelerine ve Kurdistan’ a yasal çerçevede hizmet ederek sahip çıkmalıdırlar. Olanakları olmayan ailelerin çocuklarına eğitim ve iş kurmak alanında yardımcı olmak Kürdlüğün gereği olduğu gibi Kurd u Kurdistan davasında da ayrıca ciddi temel bir hizmettir. Gençlerimize kaliteli yüksek eğitim görmeleri, iş kurmaları ve Kürdlüklerini öğrenmelerine yardımcı olmak Kurd u Kurdistan davasına hizmet olduğu gibi her Kürd bireyinin Kürd ve insan olmanın gereğini yerine getirmektir. Öz anlamıyla Kürd olmanın görev ve sorumluluğudur. Kürd gençliği başta olmak üzere Kürd tarihini öğrenmek her Kürd insanı için temel önemdedir. Uzak ve yakın tarihte Kürdlerin başarılarını ve başarısızlıklarını hatırlamak her Kürd için gereklidir. Hatırlayabilmek için de öğrenmek lazım. Geçmişimizi doğru öğrenemezsek geleceğimizi de gerektiği gibi ve istikrarlı olarak inşa edemeyiz.  Ulusal Kurtuluş mücadelesinin başarıyla hedefe ulaşabilmesi bilgili olarak usulüne uygun ve kararlılıkla çalışmakla mümkündür. Bilgi temel gereksinimdir.

Özellikle İngiltere’de ve bazı Avrupa ülkelerinde, Türkiye ve Kürdistan’da bazı kendini bilmez pislik kişilikler Kürd gençlerini yasadışı ortama özendiriyor ve eğitim almaktan uzaklaştırıyorlarmış. Aynı şekilde bazı kendini bilmez hayâsızlar ve ahlaksızlıklar Kürd çevrelerinden hakları olmadığı halde haraç çerçevesinde tanımlanabilecek edinim sağlamaya çalışıyorlarmış. Bir Kürd insanından, esnafından gidip haraç isteyebilecek kadar terbiyesizleşmiş olan insanların varlığı bile benim için mide bulandırıcıdır. Kendini bilen hiçbir Kürd bireyi, Kürd gençlerini yasadışı ortama sürüklemez.  Kendini bilen hiçbir Kürd bireyi bir başkasının kazancına göz dikmez. Hiçbir Kürd bireyi başkasının malını haksızca almaya yönelmez. Bu davranış içinde olanlar Kürdlüğe ihanet ediyorlar ve kendilerine de düşmanlık yapıyorlar. Böylesi bir ahlak dışı yaklaşım Kürd kültüründe yoktur. Kürd tarihini ve kültürünü öğrenen bilen insanlar bunu çok iyi bilirler. Bu durumun çok hassasiyet ve kararlılıkla takip edilmesi ve müdahale edilmesi bizim hükümet çalışmalarımızın görevi olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bazı Kurdistanî siyasi hareketler çalışmalarını Kürd halkının desteğiyle sürdürdüklerini biliyoruz. Herhangi bir Kurdistanî siyasi hareket Kürd soydaşlarımızın desteğini almak hakkına sahiptirler. Bu dayanışma anlayışı Kürd kültürünün özünde vardır. Ancak bu dayanışmanın da tamamen gönüllü, istekli ve karşılıklı kabul kararı çerçevesinde olması gerekir. Tehditle ve zorla istemek almak suçtur. Böylesi bir duruma müdahale eder ve gereğini yaparız. Bu durum bizim hükümetimizin kararıdır. Daha önce bu konuda açıklamalar ve konuşmalar yaptık. Şimdi bana ulaşan bilgiler çerçevesinde bunları yinelemek gereği duydum.

Ayrıca bazı ahlaksızlar benim şahsen adımı ve soyadımı kullanarak soydaşlarımızdan veya başkalarından haksız edinim isteğinde bulunuyorlarmış. Benim böylesi bir ahlaksızlığı asla kabul etmeyeceğim biliniyor ve tekrarla hatırlatıyorum. Bunun bilinmesi gerekiyor.  Bu durumun doğruluğuna inanmak istemiyorum. Ancak böylesi davranış içinde olanlar varsa bilerek ve kasıtlı olarak benim şahsıma ve soyadıma düşmanlık yaptıklarını bilmelidirler. Bu hususla ilgili her Kürd soydaşımın ilgisini rica ediyorum. Bu tarz davranışı görürseniz lütfen müdahale edin diyorum.  Bu benim ısrarla özel ricamdır. Böylesi bir olayın oluştuğu ülkenin görevlilerine ve bizim hükümetimizin www.uskgov.com adresine bilgilendirmenizi rica ediyorum. Biz Kürdler kendi devletimizi resmileştirmek zorundayız. Devlet kurmak, devlet olmanın gereğini yerine getirmekle mümkündür. Bunu da öncelikle öğrenmemiz gerekiyor. Yirmi beş yıldır rehin olarak tutuluyor olduğum cehennem ortamında kendi hayatımı ve çocuklarımın yetişmesini sağlayabildim. Çocuklarım hem çalıştılar hem de yüksek ve kaliteli eğitim aldılar. Kendim için, davalarımın savunması için, çocuklarımın eğitimi ve yaşamalarını sürdürebilmeleri için hiçbirinden maddi destek istemedim ve almadım da.  Bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Benim desteğimle yaşayan ve olanak sahibi olan bazı yakınlarımın ahlaksızlıklarını, ihanetlerini ve çocuklarımın elindekini yobazca oyunlarla çalıp kaçırmalarına karşılık bazı yakınlarım ve dostlarım işlerimi yürütmem için olağanüstü desteklerle benimle yaşamımın en zor döneminde fedakârca dayanışma içinde oldular. Bunu asla unutmayacağım. Ayrıca ihanet edenleri de unutmayacağım elbette ki. Bu hususları da detaylı olarak paylaşmak amacıyla hazırlık içindeyim. Bu çalışmaları yakında tamamlayacağım. Şunu da belirtmek istiyorum. Hatalı ve kusurlu yaşamak isteyenlere zorunlu olarak sırtımızı döneceğiz. Ancak hatalarını ve kusurlarını fark edip hatalarından ve kusurlarından arınıp asil bir Kürd şahsiyeti olarak yaşamak isteyenlere de sevgiyle ve saygıyla kucak açacağız. Bu insanlarımızı kucaklayacağız. Bunu da önemli uygulayalım diye rica ediyorum. Yani birilerimiz hata yapmışsa ve o hatalarından dönüyorlarsa hatasız yaşamak istiyorlarsa, onlar bizimdir.  Ama hatalı yaşamak istiyorlarsa onlara sırtımızı döneceğiz. Son olarak söylüyorum; eğer birileri Avrupa’da özellikle İngiltere’de veya Avrupa’nın başka yerinde benim adımı ve soyadımı kullanarak sokak serserileri gibi davranıyorsa bunlar benim yakınım değil.  Bunlar benim yakınım olan soyadımı taşıyan hiçbirine ilişkin ve bağ İçinde olamaz. Böyle söyleyenler yalan söylüyorlar. Böyle söyleyenler bana ve benim soyadımı taşıyanlara düşmanlık içinde olduklarını bilmelidirler. Her saygıdeğer Kürd soydaşım bunu bilmelidir.

Slav u rez

Saygılarımla, Hisên Baybas