BU YAZI, KURDLÜĞÜ ASİL DEĞERLERİYLE BENİMSEMİŞ OLAN NETEW TV KADROSUNADIR

0
1281

Yalnızca Kurdîstan Halkı adına siyaset yürüten çevreler değil, Kurd Halkının hemen hemen hepsi, Kurdlerin birleşmeleri gerektiğini söylerler. Siyaset yürüten çevreler başta olmak üzere soydaşlarımız da Kurdlerin birleşmeleri için bir çalışma yaptıklarına tanık olmadım.
Söylem iyidir de, eylem göremedik.
Söylemlerin de içi boş. Birleşsinler de nasıl birleşsinler? Aklı başında bir Kurd şahsiyetin, Kurdlerin birleşmelerinin nasıl olması gerektiğini tartışmaya açması gerekiyor. Bulutlar arasından birilerinin çıkıp tepenize çöküp “hadi bakalım birleşin” demesini mi bekliyorsunuz?

Sen de Kurdsün. Öyleyse Kurdlerin nasıl bir temel çerçevesinde birleşmeleri gerektiğini de açıkça söyle ve savun. Kendin hiçbir adım atmıyorsan, hiçbir eylemin yoksa, bari çeneni kapatmasını bil.
Söylemlerin de fantezi dedikoduyu aşsın. Kendin için yaşamak isteyenler elbette ki böylesi bir tercih hakları var. Ancak, kompleksini Kurd u Kurdîstan davasına saldırarak tatmin etmeye çalışmaya hakkın yoktur. Kurd u Kurdîstan davasını kendi geçim kaynağı olarak kullanmaya da hiç kimsenin hakkı yoktur.

Soylu Kurd Halkının asil ve kahraman gençlerinin her gün kanı akıyor. Kurdîstan’ın milli serveti çalınıyor. İşgalci barbarlar, insanlarımızın kanını akıtıyorlar. Milli servetimizi zorla ve sahtekarlıkla çalıyorlar. Halkımıza yönelik sistemli olarak soykırım uyguluyorlar. İşgalci, vampir, zorba barbarlar bu iğrençlikleri yaparken, kendini bilmez leş kargaları, fırsatçı Kurd kişilikleri de malzeme olarak, araç olarak kullanıyorlar. Bu sorumsuzluğun, kendini bilmezliğin artık son bulması gerekiyor. İnsanlarımızın kanı, malı hiç kimsenin helalı değildir. Soylu Halkımızın içinden çıkabilmiş olan gevezeler, boşboğazlar, fırsatçı leş kargaları çok az sayıdadırlar. Ama vardırlar. Böylesi pislikler, soylu Halkımızın nüfusunun on binde biri bile değildirler. Bir ailede böyle bir tip varsa, o ailenin tüm bireylerini aynı seviyede aynı kişilikte görmemeliyiz.
Bu tiplerin kendilerini düzeltmeleri zorunludur. Böylesi tiplerin akıllıca davranmalarını sağlamak, o tiplerin aile bireylerinin de görev ve sorumluluklarıdır.

Kurd Halkının oylarıyla faşist ve barbar Türkiye devletinin parlamentosunda köle gibi çalışarak, Kurdîstan Halkının sırtına basarak, emeklerini, servetini çalarak, sömürerek zengin olanların hepsine soruyoruz…
Hanginiz kaç Kurdîstanlı muhtaç aileye yardım etmişsiniz?
Kaç Kurdîstanlı öğrencinin eğitimine yardımcı olmuşsunuz?
Kurdîstanlı mazlumların mağduriyetlerinden menfaat edinip edindiğiniz servet ile kaç Kurdîstanlı işsiz insana iş olanağı sundunuz?

Hiç kimse, yapacağımı yaptım, yapacağım gibi ucuz muhasebeyle gaflet içinde olmasın. Dünya’nın neresinde olurlarsa olsunlar, bir gün soylu Kurd Halkı adına kapıları çalınacak, hesap sorulacaktır.
İşgalci, barbar zulüm devletleri adına Kurd Halkını mağdur edenler, kanını akıtanlar, varlıklarını milli servetlerini çalanlar, gasp edenler veya yardımcı olanların tek tek kapıları çalınacak, Kurdîstan Birleşik Devletleri kanunları çerçevesinde yargılanarak cezalandırılacaklardır. Soylu Kurd Halkının bireyine yönelik suç işleyenler ve onlara yardımcı olanların hiçbiri bedelini ödemekten kurtulamayacaklardır.

Şimdi, birileri ucuz hesaplarla, havlayarak, bizim hayal gördüğümüzü söyleyebilirler. Onların seviyeleri havlamakla sınırlıdır.
Kurdîstan Birleşik Devletleri Hükümeti, soylu Kurd Halkının hizmetinde fedai kervanıdır. Bu hükümet, Kurdîstan Birleşik Devletlerini resmileştirecektir. Kurd Halkının, kendi devlet çatısı altında, kendi ulusal bayrağını dalgalandırarak, kendi ulusal marşını okuyarak, güven, huzur, birlik, refah ve barış içinde yaşamalarını sağlamak, Hükümetimizin görevidir.

Biz ölsek de, soylu Kurd Halkının asil bireylerinden oluşan Hükümetimizin üyeleri, görevlerini başarıyla hedefine ulaştıracaklardır. Bundan şüphesi olanlar, basit, ucuz, kişiliksiz haramzadelerdirler. Biz, Kurdîstan Birleşik Devletleri projesiyle, Kurdleri birleştirmenin temelini oluşturduk.

Netew Tv adına bizimle canlı yayın için röportaj yapıp yayınlamış olan asil soydaşlarımıza saygıyla teşekkür ediyoruz.
Bu yazımızı Zeynep hanımın şahsında Netew Tv çalışanlarına teşekkür için paylaşıyoruz. Bize, bireysel menfaat edinmek amacıyla yaklaşan zavallılara inat, Netew Tv kadrosunun profesyonel ve Kurdçü yaklaşımlarıyla durur duyduk. Spasibe.

12-02-2020

Saygılarımla, Hîsen Baybas