BU YÜZYIL SOYLU VE ASİL KÜRT HALKININ KÜRDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİNİ RESMİLEŞTİREREK, UYGAR DÜNYA DÜZENİNDE YERİNİ KALICILAŞTIRACAĞI SÜRECİN BAŞLANGICIDIR

0
1346

Kürdistan ‘da işgalci barbarların Kürtlere yönelik sistemli zulüm uygulamalarından ötürü bazı soydaşlarımızı Kürtlüğün soylu tarihinden, asil kültüründen uzaklaştırmıştır.

Özellikle belirtmek zorundayım ki altını çizerek BAZI SOYDAŞLARIMIZ diyorum. İşgalcilerin Kürtlere yönelik sistemli soykırım uygulamaları çok çirkin ve tahrip edici baskı çeşitlerini içeriyor. Kürtlerin Kürtlüğün tarihi bilgilerinden yoksun bırakmak ile ilgili çalışmaları, Kürtlere Kürt ve Kürdistan Tarihi ile ilgili bilgileri servis yapmayı da içeriyor. Yani Kürtlere kendi tarihleri ile ilgili doğruları öğrenmeleri yasaklanmıştır. Ama işgalciler sistemli olarak Kürt Tarihi ile ilgili yalan içerikli kitaplar vermişler.

Aynı işgalciler kendi tarihleri ile ilgili yalanlarla dolu kitapları Kürtlere eğitim kurumlarında okutmuşlar. Bu uygulamalar baskı, yasak, ceza, ölüm, tehdit, sürgün ve Kürtleri birbirileri ile çatıstırarak, eğitimden ve birbirlerine sahip çıkmalarından da uzaklaştırmayı içeriyor. Böylelikle soylu tarihe sahip Kürtlerin asil bireylerinin bazıları Kürtlüğün doğru tarihi ve kültürel bilgilerinden uzaklaştırılmışlardır. Kürt ve Kürdistan Tarihi ayrıcalıklı bilgilerle doludur. Son 12 bin yıllık tarih bilgileri Kürtlerin büyük imparatorluklar, onlarca büyük devlet, yüzlerce krallık, emirlik, mirlik kurmuş ve insani değerler ile kahramanlıklarla yönetmişlerdir.

Kürtler, tarihleri boyunca birbirileri ile dayanışma içerisinde olmuştur. Mal varlıklarını, bilgilerini birbiri ile paylaşmayı görev olarak yerine getirmişlerdir. Kürt bireyi zor durumda olan diğer Kürt bireyi yanında olmayı, canıyla malıyla desteklemeyi, paylaşıp sahip çıkmayı öncelikli görev olarak yerine getirmekten mutluluk ve gurur duymuştur. Kürt ve Kürdistan tarih ve gerçeklerinin özeti budur.

BAZI dediğimiz çirkefleşip yozlaşmış küçük bir zümre, halife Hz Ömer döneminde 630 yılından itibaren Kürdistan ‘ı işgal eden Arapların ve 1514 yılında Kürt kralların Osmanlılarla yapmış oldukları ittifak sonrasında oluşmuştur.
Kürdistan Birleşik Devletleri projesi ile Kürdistan’ın Bağımsızlığını ve Kürt Halkını soylu asil öz değerleri ile yaşamalarını sağlamayı başaracağız. Bu projenin vizyonu:
Kürtlerin Kürtlüğe sahip çıkmalarının ve yozlaşmış olan bazılarını da islah etmenin ilk adımıdır. Bu projenin adımı Kürtlüğün öz ürünüdür. İnanmalıyız ki bu adım hedefe başarıyla ulaşacak yürüyüşün başlangıcıdır. Hedef mutlaktır. Şerefli her Kürt bireyi bu inanç kararlığıyla hizmet etmelidir.

Silav û rêz

11-12-2019

Saygılarımla, Hisên Baybas