Değerli Halkımızın Bilgisine

0
1128

Kürdistan Birleşik Devletleri Hükümetinin çalışmaları bireysel arayışlar için değildir, olmayacak da. Elbette bu çalışmalara katılmak isteyen her soydaşımız bizim için saygı değerdir ve her zaman kapı kendilerine açıktır. Tabi ki katılımcı soydaşlarımızın kurallara itaat etmeleri gerekir.

Bizim ve saygı değer arkadaşlarımızın değerli çalışmalarını kendi çıkarları için malzeme yapacak kişilikler bizi kapılarını çalmak zorunda bırakırlar. Bunu özellikle İsviçre’deki ukala efendiye ve onun gibilerine söylüyorum.

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin