DÜRÜST VE SAMİMİ OLANLARA KAPIMIZ AÇIK, SİNSİLERE CEHENNEMİN DİBİNE GİDİN DEMEMİZE DE GEREK YOK

0
1060

Yeni siyasi hareketimizin çalışmalarından ötürü birçok Kurdistanlı şahsiyetlerle görüşüyoruz. Çok değerli görüşleriyle ve bize katılarak bu projenin başarıya ulaşmasını bizim kadar isteyen değerli insanlarımızın varlığı sevindiricidir. Diğer taraftan bazı şahsiyetler de bizim hareketimizin çalışmaları içerisinde kendisi için bazı edinimler sağlamayı amaçladıklarını görüyoruz. Bazıları da geçmişteki kusurlarını ayıplarını hatta ve hatta suç denebilecek yaptıklarını bir şekilde kamufle etmeye çalışıyorlar.

Bizimle çalışmak isteyen ve bizim gibi Kurdistan Birleşik devletlerinin başarıyla hedefine ulaşmasını isteyenler elbette ki bizimle çalışmalıdırlar. Elbette ki siyasi hareketimizin kapısı sonuna kadar onlara açıktır.

Ayrıca elbette ki siyasi hareketin çalışmaları içerisinden her hangi bir nedenle yer almak istemeyen insanlarımızın da bazı sorunları ve sıkıntıları olabilir, bizden destek isteyebilirler ve kendilerine yardımcı olmayı da görev görürüz.

En çok önemsediğim ve üstüne basarak sizlerle paylaşmak istediğim husus, geçmişte bazı kusurlu davranışlarda bulunmuş olan hatta ve hatta suç sayılabilecek bazı eylemlerde bulunmuş olan kişiliklerinde sinsice davranışlardan vazgeçmeleri ve oyun oynamamalarını tavsiye ederim. Sen geçmişte bir suç işlemişsen onu öncelikle idrak ve kabul etmen, özeleştiride bulunmak ve ondan sonra yeni bir arayış içine girmen doğru olur. Biz, onu gördüğümüz zaman elbette hoşgörüyle karşılarız. Ama sinsice davranıyorsan kendi suçlarını ve kusurlarını başkalarını suçlayarak örtbas etmeye çalışıyorsan ve bu sinsice davranışın için bizi ve siyasi hareketimizi malzeme olarak kullanıyorsan tepkimiz de senin hakettiğin çerçevede olur. Yani bir insanımız kusurlu davranmış veya suç işlemiş diye biz onu cehennemlik etmiyoruz. Diyoruz ki önce suçunu kabul et. Bunu yaparken de sinsi olma, samimi olma. Sinsi olacaksan bizden uzak ol. Bu kategorinin içinde benim bazı yakınlarım da var. Ben insanları sevgiyle, saygıyla kucaklamasını çok iyi bilirim ama kişi kim olursa olsun sinsice davranışlarıyla midemi bulandırırsa onun suratına kusmasını da bilirim. Bunların görülmesi ve anlaşılması lazım.

Bazı değerli insanlarımız, bazı şahsiyetler için bana bazı kişiliklerle ilgili sorular soruyorlar ve bunun için bu genel yazıyı yazdım. Eğer ben birisine nalet olsun demişsem, o, bunu hak etmiştir. Çirkin hareketlerde bulunmuş olan kusurlu çirkin suç denecek hareketlerde bulunmuş olan her insanın kendini düzeltmesi, kusurlarını düzeltmesini ve kusurlu davranışlarda bulunmaması durumunda kendisine hepimizin kucak açması gerekir. Ama sinsice davranışlarına pisliklerini örtbas etmek için bizi de malzeme yapmak istiyorsa cehennemin dibine gitsin. Bazı kendini bilmez terbiyesizler onların adlarını yazarak burada paylaşmak istemiyorum ama hadlerini bilmelerini tavsiye ediyorum. Onlar, kendilerini tanıyorlar. Kurd u kurdistan davasına hizmet edenler her zaman bizim için kutsaldırlar. Ama kurd u kurdistan davasını sinsice kendi amaçları için kullanmaya çalışanların cehennem de bile yerleri yoktur. Ola ki belli bir süreçte hatalı davranmışlar, bunu düzeltmeleri gerekir, aksi durumda benim şahsımdan ve içinde bulunduğum siyasi hareketin çalışmalarından uzak olmaları gerekir.

Saygıdeğer soydaşlarımın bu paylaşımı anlayışla karşılamalarını umarım.

Saygılarımla, Hisên Baybas