ELBETTE Kİ MİLLİYETÇİYİZ

0
884

Soydaşlarımız arasında dayanışma ve yardımlaşma anlayışının geliştirilip güçlenmesi Kurdistan bağımsızlık davasına hizmet olduğunu bilelim. Halkımızın soylu tarihinin kültürel geleneğinin gereği de budur. İşgalcilerin baskı ve zulüm dayatmaları bazı insanlarımızı Kürdlüğün öz değerlerinden uzaklaştırdığı gerçeğini görmeliyiz. Kürt kültürü, yalancılığı en büyük suç kabul eder. Fitneciliği ise en büyük günah olarak görür. Birilerinin kendi çıkarı için kendi soyuna ihaneti veya kendi soyundan uzaklaşmışlığı utanmazlıktır. Halkımızın kültüründe bu gerçekler ön sıradadır. Bu tür kusurların hiçbir mazereti geçerli olamaz. Bu kusurları kendilerine alışkanlık edinmiş olan bazı zayıf ucuz kişiliklerin kendilerine göre mazeretleri de olacaktır elbette. Ama bunlar doğru değildir. Bu hareketler yanlıştır. Hepimiz de biliyoruz ki yanlış, yanlıştır. Doğru, doğrudur. Yanlışın doğru olmaz. Doğrunun da yanlış bir anlamı olmaz. Kimse kendini kandırmasın. Bana gelen birçok mesajlara kısaca böylece izahatlı yanıt verme gereğini duydum. Kürdlüğün üstün ayrıcalıklı değerlerinin bilincinde olan asil soydaşlarımız Kürdlüğe hizmeti ve Kürdlüğe sahiplenmeyi esas almalıdırlar. Kürdlüğün değerlerinden uzaklaşmış olan kendi bireysel çıkar hesapları için her türlü maskaralığı ve çirkefliği yapıp kendilerini haklı göstermek amacıyla her türlü ucuz mazeretleri sığınanların durumları ile ilgilenmek emek ve zaman israfıdır. Birileri kendi çıkar hesapları için Kürdlükten uzaklaşıyorsa ve Kürdlüğün aleyhine çalışıyorsa o hareketlerinden kendileri utanmalıdırlar. Bizim bunlarla uğraşmamız emek ve zaman israfıdır. Bunları bilelim hepimiz bu hususları ciddiye almalıyız. Ancak sorumluluğumuzu yerine getirmemize engel olarak kabul etmemeliyiz. Benim gibi birçok soydaşın Kürdlerin Kurdistan’da işgalci olan barbarlarla bir arada yaşamayı sağlamak için ciddi çalışmalar yapıyorlar. Kurdistan topraklarında işgalcilerle bir arada yaşamayı kendine hedef edindik. Ancak gördük ki boşu boşuna zaman ve emek israf etmişiz. Artık görüldü ki biz Kürdler, kendi welatımız da kendimiz için en doğru olan Kurdistanımızın bağımsızlığını sağlamaktır. Bağımsız devletimizi resmileştirmeyi hedeflemeyi gerekli gördük. Bağımsızlık welatparez soydaşlarımızın bilinçli ve kararlı çalışmaları ile mümkündür. Welatparez soydaşlarımıza siz milliyetçisiniz diyenler, doğru söylüyorlar. Biz welatparez Kürdler, milliyetçiyiz. Biz Kürdüz. Kurdistan’ın tamamını barbar işgalcilerden kurtarıp Kurdistan Birleşik Devletleri’ni resmileştireceğiz. Bu işi ancak ve ancak milliyetçi bilinçle başarabiliriz. Bunun içinde; evet biz milliyetçiyiz, milliyetçiyiz ancak ırkçı değiliz. Milliyetçilik milletini sevmek halkını sevmek halkına hizmet etmektir. Irkçılık kendi ırkını diğer ırklardan üstün görmek, kendi ırkını diğer ırklara egemen kılmaya çalışmak ve diğer ırkları da kendi ırkı için eritmeye çalışmak gibi aşağılık çalışmalar ve bunun kapsamıdır. Bizler, Kürd milliyetçileri ırkçılığın nefretle kınıyor ve reddediyoruz. Bunun özellikle bilinmesi gerekir. Kurdistan Birleşik Devletleri yönetiminin sınırları dahilinde yaşıyor olan her azınlık her etnik kökene mensup vatandaşlar kendi kimlikleriyle yaşayabilecekler ve Kürdlerle eşit haklara sahip olacaklar. Yani Kurdistan Birleşik Devletleri çatısı altında diğer bir azınlıktan daha fazla haklara sahip olması bile bizim için ırkçılık sayılır.  Kurdistan Birleşik Devletleri çatısı altında her etnik köken Kürd halkı kadar Kürd soydaşları kadar her türlü haklara sahiptir.  Ama bu hakların devlet tarafından korunması gerekir.  Bizim milliyetçilik anlayışımız budur. Alt kimlik üst kimlik gibi ucuz tanımlamalar seviyesizlik ve ırkçılıktır. Kürdçülük, Kürd milliyetçiliğidir. Bunu ırkçılıkla karıştıranlar art niyetlidirler. Kürd milliyetçilerine siz milliyetçisiniz söylemini aşağılayıcı şekilde kullananlar özünde kendileri aşağılıktırlar. Kurdistan topraklarında zorla işgalci olarak bulunan ve Kurdistan topraklarını zorla işgal etmiş olan barbarlar, Kurdistan topraklarında ‘‘Siz Türksünüz’’ dediklerinde kendilerini uygar veya bir şekilde olumlu göstermeye çalışabilirler. Ama Kurdistan topraklarında işgalci olanların Kürdlere; ‘‘Siz Türksünüz’’ demeleri esasen faşistliktir. Bir başka halkı yok saymak ırkçılığa aşar ve faşistlik kapsamına girer. Bunun başka adı yoktur. Faşist zihniyete sahip bir devlet mensupları sömürülen bir ulusa, Kürd halkına ‘‘Sizler Kürdçüğüz dediğinizde milliyetçi oluyorsunuz’’ dedikleri zaman yüzlerine tükürmeye bile gerek yok.  Biz onların havlamalarına kulak asmayacağız.  Kendi yolumuza devam edeceğiz. Bizler Kürdçüğüz ve Kürd milliyetçileriyiz. Bunun için hiç kimsenin anlayış göstermesini istemiyoruz ve beklemiyoruz. Kendi geleceğimizi bağımsız welatımızda görüyor ve bunun için çalışıyoruz.  Bunun için dünyanın hiçbir gücünden izin almayı hiçbir güç bizi beklemesin. Kimsenin bize izin verip vermemesi konusunu da düşünmüyoruz ve böylesi bir cevabı da beklemeyeceğiz. Kurdistan’da işgalci olan barbarların ise bu hususta hiç söz hakları yoktur.  Bazı soydaşlarımız bazı yandaşlarımıza yönelik; ‘‘Sizler milliyetçisiniz’’ dediklerinde bizim saygıdeğer yandaşlarımız rahatsız olmasınlar. Bazılarının rahatsız olduklarını biliyorum. Tekrarla rica ediyorum. Bizler işimize bakmak durumundayız. Bizler Kürdçüğüz ve welatpareziz Kürd milliyetçileriyiz. Milliyetçilik çalışmalarımızın temel yapısıdır.  Bu bilinç ve inançla bağımsızlık hedefine odaklanalım.

Slavu rez

Saygılarımla, Hisên Baybas