FAŞİZMİN KURDİSTAN’DA SİSTEMLİ OLARAK SOYKIRIM UYGULAMASI VE İSRAİL

0
858

Amerika Birleşik Devletlerinin, İsrail’deki Büyük elçiliklerini Kudüs şehrine taşıması sürecinde, Filistin’li vatandaşların Gaza’dan İsrail tarafına geçmeye çalışmaları sonucu, İsrail tarafından, Filistin’li vatandaşlarını durdurmaya çalışmaları sonucu çok üzücü gördüğümüz 60(altmış) insan yaşamını yitirdi.

Aynı alanda, Filistin vatandaşları, ABD’nin Büyük elçiliğinin Kudüs’e taşınmasından önce’de protestolar yapıyorlardı.
Protesto’nun esas amacı, 1948 yılında İsrail’in kuruluşunun resmileşmesiyle İsrail topraklarından çıkarılmış olan Filistin’lilerin, bugün için İsrail sınırları içinde kalmış olan topraklara, aradaki tel örgüyü aşmaya çalışmaları idi. Bu sembolik protesto son yıllarda aynı hafta yapılıyor.

Benim midemi bulandıran husus, Türkiye devletini yönetenlerin, ÖZELLİKLE Bay Erdoğan’ın insanlık adına hiç mi hiç utanmadan Afrin’de 4500(dört bin beş yüz) Kurd soydaşımızı, barbarca katl ettiklerini gurur duyarak ilan ederken ağızlarından kuduz köpekleri gibi salya akıyor.
Türkiye sınırları dışında, kendi güvenliklerini sağlayıp insan gibi yaşamaktan başka hiçbir amaçları olmayan Afrin’li Kurd soydaşımızı katl etmeyi ahlaksızca kutluyorsunuz. Afrin’den Kurd soydaşlarımız Türkiye sınırlarına dayanmamışlardı. Türkiye’ye zorla girmeye çalışmıyorlardı. Siz, barbarca on binlerce askeri güç, Afrin’de yaşıyor olan insan sayısı kadar tank, top gibi ağır silahlar, helikopterler, jetler dahil olağanüstü orantısız güçle Kurd kardeşlerimizin evlerini başlarına yıktınız. Kadın, yaşlı, bebek, hasta ayırmadan vahşice katlettiniz. Binlerle telaffuz ediyor olduğunuz Kurd kardeşlerimizi katlettiniz. Halen Afrin ve çevresini zorla işgal altında tutuyorsunuz. Kurd kardeşlerimizin evlerine de AFAD kamplarında yetiştirmiş olduğunuz kendiniz gibi ne oldukları belirsiz soysuz teröristleri yerleştirdiniz.

Sizin Afrin’de yapmış olduğunuz kahpece barbarlıkla binlerce Kurd kardeşlerimizi katletmeniz esasen soykırımdır. Barbarca işgaldir.
Sizin gücünüz var diye, Kurd Halkına yönelik sistemli olarak katliam ve soykırım uygulamanızı haklı gösteremezsiniz. Kirli zihniyetinizle, Ali Erbaş denen ucuz köpeğinize, Kurd kardeşlerimiz barbarca katletmek için camilerinizde hiç utanmadan topluca dua etmeyi haklı(?) gösteremezsiniz. Köle karakterine dönüştürmüş olduğunuz zavallı kişilikli sanatçılara ahlaksızca ve kahpece Kurd kardeşlerimizi katlediyor olmak için kutlama şenlikleri organize ederek, alçakça, kalleşçe, kahpece katletmiş olduğunuz Kurd kardeşlerimizin yakınlarını aşağılamak ile insanlıktan uzaklaştığınızı, tiksindirici durumda olduğunuzu görmediğimizi, bilmediğimizi düşünebilirsiniz. İsrail’den sizin öğrenebileceğiniz insani değerler vardır ki anlayıp öğrenebilmeniz için insan olmanız gerekir. Sizler ise, insanlığın yüz karasısınız.

İsrail’de Arapça ve İbranice dilleri, resmi dillerdir. İsrail ve Filistin arasında çözümlenmesi gereken sorunlar vardır.
O sorunlar Türkiye Devletinin Kurd Halkına yönelik barbarca sistemli soykırım ve zulüm uygulamasıyla asla kıyaslanamaz. Doğruları saptırmaya çalışmakla, doğruları örtbas edemezsiniz. İsrail’e yönelik havlamalarınızla siz, Türkiye Devleti adına Kurd Halkına yönelik barbarlıklarınızı unutturamazsınız.

İsrail’liler Hazreti İbrahim’in çocuklarıdırlar. Hazreti İbrahim ve hanımı dört bin yıl önce Mısır’a çocukları da Yahudi inancıyla İsrail’le yerleşmiş Kurd soyundan olan asil halktır. Sizin gibi Çingene çadırıyla barınacak yer ararken, yedi yüz yıl önce Kurd Halkının Kral ve beylerinin insanlık adına Kurdistan topraklarında yaşamalarına izin verilmiş, ne oldukları belirsiz soysuzlar sürüsü sizler, öyle soysuz, kalleş ve barbar’sınız ki, Kurd Halkının sahiplenmesiyle insan gibi yaşayacak güvenli yer edindiniz.
Biraz karnınız doydu, soylu Kurd Halkını kalleşçe sırtından vurmaya başladınız.

Bu kalleşliklerinizin bedelini er geç ödeyeceksiniz. Sizler, tüm kalleşliklerinizle, barbarlıklarınızla Kurdistan topraklarından defolup gideceksiniz. Kutsal topraklarımızda Türklük pisliği adına hiçbir kalıntı kalmayacak. İşte tam o zaman fitne bitecek. Kurdistan’da insanlık egemen olacak.
Bölgemiz gibi İsrail ve Filistin’de de barış olabilecek. Kurdistan’da ve bölgemizde tüm sorunların kaynağı Türk’lük fitnesinin irini’dir.
Barbarca uygulamalarınız, kuduz köpekleri gibi her tarafa saldırıp tahribat oluşturmanız, tehditvari ve kirli yaşamaya alışıklığınız, bizim için Kurdistan’dan kovulmanız için yeterli nedendir.

Xwedê mezine. Em jibona wê rojê dixebitin. Bi hukmê alîk ya xwedê ew roj nêzîge.
Kurd u Kurdîstan Li hêvîya avabuna Yekîtiya Dewletên Kurdîstan’nê ne. Dem xweş.

15-05-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin