FELSEFE

0
1498

Hepimizin bildiği gibi felsefe düşünce üretmektir. Görüşler üretmektir. Projeler üretmektir. Vizyon oluşturmaktır. Felsefe zihinsel üretkenliktir. Bay Erdoğan bir söyleminde “Türkçe ile felsefe olmaz” diyorlar. Bunun yanlış olduğunu söylemişti. Daha sonra aynı Bay Erdoğan’ın kendisi “Türkçe ile felsefe olmaz” dedi. Osmanlıca dilini eğitim dili yapmayı bu söylemle kabul ettirmeye çalıştı. Felsefe, dil esas alınarak oluşturulup geliştirilemez. Osmanlı döneminde de felsefe gelişmedi ve filozoflar da cirit atmıyorlardı. Osmanlı da filozof ve felsefe devri de yoktur. Dört bin yıl üç bin yıl önce Yunan dilinde yazılmış olan felsefe günümüzde bile günceldir. Geçerlidir. Milattan önce (İsa’dan önce) Yunan ve Roman filozofları günümüzde bile söylemleriyle yol göstericidirler. Bizans, Roma dönemlerinde kullanılan dil ile felsefe yapılabiliniyor idiyse Osmanlı diliyle ve bugünkü Türkçe ile de felsefe yapılabilinir. Aslında Kürd diliyle en güzel felsefe yazılır, yapılır. Kürd’lerin çoğu yaşam tarzlarıyla zaten canlı felsefe’dirler. Filozof’turlar. Düşünsel üretkenlik suç olduğu sürece felsefe olmaz. Fırsatçılıkla, talancılıkla, zorbalıkla, fesatlıkla, korkaklık ve zavallılıkla felsefe olmaz. Felsefe söylemdir. Eylem değildir. Filozof, söyleyendir. Uygulayan değildir. Türkiye’yi ortaçağ karanlığına ve yıkıma sürükleyen zihniyet felsefe’yi filozof’u ne yapacak? Eğitimli, kültürlü ve bilgili Kürd kardeşlerimi Kürd dilinde felsefe yapmaya davet ediyorum. Dem xweş

Saygılarımla Hüseyin Baybaşin