HEM KÜRD’LÜK HEM TÜRK’LÜK ADINA GERÇEKÇİ OLALIM

0
1515

Kürd halkı yüzyıla yakındır Cumhuriyet Türkiye’si Devleti’nin soykırım dayatmasının gereği olan barbarca zulüm uygulamasının mağdurudur. Kürd halkına dayatılmış olan soykırım ve barbarca zulüm uygulamasının bir benzeri Dünya’nın hiçbir yerinde yoktur.
Bu soykırım uygulaması Dünya’nın mevcut düzeninde insanlığa karşı en ağır suçtur.
Buna karşı gelmek her insanın insanlık görevidir.
Kürd halkının topyekun bu dayatmaya karşı gelmesi görev borcudur.
Kimliğini, namusunu, onurunu ve vatanını korumak her Kürd için görevdir ve borçtur.
Bu anlayışla Kürd halkının haklarını savunmakla görevli olduğunu iddia eden bir siyasi hareketin liderliğini bir Kürd siyasi şahsiyetini istemek gayet doğaldır.
Bu isteğe ırkçı demek tek kelimeyle ahlaksızlıktır.

Her insan istediği siyasi görüşü benimseyebilir.
Solcu, sağcı, dinci, demokrat gibi. Böylesi bir tercih kişinin özgür iradesiyle olmalıdır. Buna bir itirazımız olmamalıdır.
Ancak:
Kürd halkı Osmanlı İmparatorluğunun oluşması ve gelişmesine ev sahipliği ve öncülük yapmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasında Erzurum ve Sivas kongreleriyle, canıyla, malıyla öncülük yapmıştır.
Bu tarihi gerçekleri burnu havada ve Kürd halkına yukarıdan bakabilen, Kürd halkına soykırım dayatmasıyla barbarca zulüm uygulayan Türkiye Devleti’nin mensubu olan her bireye hatırlatayım.
Yeter artık haddinizi bilin demek zorunda kalıyoruz.

Bir Kürd bireyi “Ben Kürd’üm” dediğinde, ırkçıdır diyorsunuz.
Ama bir Türk bireyi “Ben Türk’üm” dediğinde, size göre modern sayılıyor.
Faşist zihniyetin ve utanmazlığın adı budur.
Türklük adına barbarca uygulamalarla sindirip, susturup kendiniz gibi çirkin kişiliğe dönüştürdüğünüz Kürd bireyleri de alın başınıza çalın.
Beraberce cehennemin dibine gidin.

Biz Kürd’üz ve bizim için Birleşik Kurdîstan Devleti’nin resmileşmesi tek seçenektir.
Türkiye Devleti’nin hak ve hukuka saygılı yönetici, görevli mensupları ve şerefli vatandaşları bu karara öncülük yaparak Türkiye’yi bataklığa sürüklenmekten kurtarabilecekleri gibi, Kürd halkına da namus ve şeref borçlarını ödemiş olurlar.
Faşist zihniyet taşıyan barbarlara ve yobaz fırsatçılara hiçbir diyeceğimiz yoktur.

Bu projeye hizmet edecek yeni siyasi anlayış ve yeni siyasi parti iki taraf içinde acil gereksinimdir.
Bu projenin alternatifi yıkımdır. İki halk yan yana uygar iki komşu gibi barış ve refah içinde yaşayabilirler. Başka seçenek yoktur.

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin