HÊWÎDARÎ

0
1629

Heş û ger a dûr û kûr jimin
Çavên şil bi girîn êş û barê min
Lê ger a girînê şaşîya nezanan
Çavên xwe vekin xwe bibînin
Kurd û Kurdîtî doza min
Nav û ked a min
Neqeba welate
Xanîyê dilemin behre
Biriyar teda şûre
Rê û navnîşane
Serbixwebuna Kurdîstane
Dengê min ala gel e
Li asîman Berçavan
Nexş u merş li hevîyê
Çavên estêrk rêber
Parastina Xwedê li ser
Destên dilê xwe bidin hev
Gohdarbin herdem
Em bimeşin yekcarî
Neqeban vekin yek bi yek
Kurdîstan bendewarê me
Serkeftin armanca me