İKİNCİ İSRAİL DEVLETİ OLMAK SİZE YAKIŞIR BİZE DEĞİL

0
2732

Mazlum Kürd halkının topraklarını gasp etmek için uluslararası güçlerin taşeronluğunu yaparak “devlet” adını almış olan Türkiye, Suriye ve Irak, kendi kuruluş tarihini unutturmak amacıyla uydurma bir tarih oluşturmaya çalışıyorlar.
Hey be şapşal leş kargaları, sizler, Dünya’yı ve Dünya Devletlerini, haklarını kendiniz gibi inkarcı, yalancı ve barbar mı sanıyorsunuz?
Sizler, Kürd halkının topraklarını, welatını, tarihi ve kültürel zenginliklerini, canlarını, kanlarını, soylu Kürd Beylerine peşkeş çektiğiniz analarınızın, bacılarınızın, kızlarınızın başlık parası mı sanıyorsunuz?

Sizler, uygar devlet yapılanmasını oluşturamadığınızın beceriksizliğini “ikinci İsrail” devleti kompleksi ile mi örtbas edeceksiniz?
İsrail halkı yüzyıllarca sizler gibi barbar devlet yöneticilerinin hedefi oldu. Soykırımlardan geçirildiler.
Şimdi, kendileri için, Türkiye’nin Sivas ili kadar bir toprak parçasını vatan yapmışlar. Niye sizlere batıyor. İsrail de İsrail. İsrail kadar yaratanın ateşi başınıza düşsün.
Özellikle Türkiye’de insanlıktan hiç mi hiç nasiplerini almamış kişilikler ve faşist Devlet’in fırsatçı yalakaları- Kurdistan- sendromundan kurtulmak adına ucuz maskaralıklarla yaşamanın esiri olmuşlar.
Neymiş İsrail ve İkinci İsrail ne demektir?
Şunu bir izah edin de, cevabınızı verelim.
İsrail’i ABD kurdu diyecekseniz eğer, Türkiye’yide Osmanlı İmparatorluğunu tarihten silen İngiliz ve Fransızlar kurdu. Türkiye’nin kuruluşunu, adının ne olacağını, yönetiminin şeklini 1916 yılında İngiliz komutan Bay Skys ve Fransız komutan Bay Picot birlikte kendi Devletlerinin emirlerini yerine getirmekle yetkili olarak yazıya döktüler.
Türkiye’nin sınırlarını o iki asker çizdi. 1923 yılında da aynı Devlet güçleri, Lozan da Türkiye’nin Devlet olarak tanınmasını kararlaştırdılar. Türkiye’yi Sovyet sosyalizminden koruyan da aynı güçler idi.
İsrail Devletini suçlarken önce bir aynaya bakın. Başta Türkiye olmak üzere, Osmanlı’ya kalleşçe ihanet edenlerin yönetici tayin edildikleri Devletleri İsrail gibi yapabilmek için yapmadıkları ucuz maskaralık kalmadı.
Şimdi de Türkiye dahil, Osmanlı’nın topraklarında kurulmuş olan ihanet Devletleri, İsrail’in yerinde olmak için her türlü ucuz cambazlığı yapıyorlar.
Sizler, İsrail Devletinin gücünden korkuyorsanız bunu anlarım.
İsrail gibi güçlü bir Devlet olmak istiyorsanız eğer, İsrail’e gidip insanlık dersi alın önce. İsrail’de iki resmi dil var. Arapça ve İbranice.
Devlet görevlileri her iki dili de bilmek zorundadır.
İsrail’de misafir olarak yaşayan Kürd’ler, en çok gelir düzeyi yüksek, eğitim düzeyleri(oranı ve kalitesi) yüksek, en çok kendilerini güvenlikte hisseden ve en çok mutlu yaşayan Kürd toplumudur. 1990 yılında bu gerçeği öğrenmiştim.

Türkiye ise Kürd halkının topraklarını işgal eden bir Devlet yapısı var ve bu faşist yapı Kürd halkına imhayı dayatmış. Varlığını yasaklamışsınız Kürd halkının. Yüz yıla yakındır, sistemli olarak zulmün, barbarlığın en iğrenç uygulamasıyla soykırım dayatmışsınız Kürd halkına.
Türkiye, İran, Irak ve Suriye Devletleri olarak, bugüne kadar ki yönetim sisteminizle İsrail Devletinin çöp artığı bile olamazsınız. Öncelikle bunu net olarak belirtelim.
İkincisi de, sizler ikinci İsrail Devleti olmak için yapmış olduğunuz maskaralıklar sır değil.
Sizler maskaralıklarınıza devam edin.
Korkudan ne yapacağınızı bilemez zavallı hale düştüğünüz de sır değil.
Hepinize net olarak söyleyeyim.

Kürd halkı, kendi baba topraklarında kendi welatını yönetmek hakkına sahiptir.
Kürd halkı Bağımsız Birleşik Kurdistan Devletini resmileştirip yönetecektir.
Birleşik Kurdistan Devleti çatısı ve bayrağı altında, Kürd olmayan insanların da yaşamaları için Dünya’nın en uygar ve olumlu kanunları ile yasal düzenlemeler olacak.
Kurdistan’da yaşayacak olanlar Kurdistan kanunlarına riayet edecekler.
Kürd halkına nasıl yaşamalarını, özellikle Kürd halkını kendi barbar zihniyetleriyle yönetemeyeceklerdir. Hadlerini bileceklerdir.
Resmiyet kazanacak olan Kurdistan Devletinin sınırları da yönetim sistemi de Kürd halkının istediği gibi olacak.
Kürd Tanrı’sının kararı budur ve yerine gelecek. Xweda’nın emri budur. Bunun önüne geçmek hiçbir gücün haddi değildir.
Kürd halkı sizler gibi fırsatçı ve korkak değildir. Kendiniz gibi kirletmiş olduğunuz bazı zavallı insanlarımız vardır.
Onları da rehabilitasyondan geçireceğiz. Tedavi edeceğiz.
Öylece sizin zihinsel pisliklerinizden temizleyeceğiz onları.
Sizler gibi ikinci İsrail olmak, “ikinci” olmak anlayışımızda yoktur.
Sizler gibi ucuz muhasebelerimiz yoktur.
İnsan gibi bir arada eşit şartlarda yaşayalım dedik. Bizleri aşağıladınız.
Bizler de kendi koşullarımıza uygun ortaklarla çalışacağız. Bunun için de ne sizlerden ne de Dünya’nın mevcut hiçbir gücünden izin almamız gerekmiyor.
Sizlere ucuz barbarlık pisliğinde yok olmayı dileriz. Çok yakışır sizlere.

Bijî mafé me
Bijî Gelé me
Bijî Yekiti ya me
Bijî Welaté me
Bijî welaté serbuxwe
Kurd u Kurdîstan her bijî
Xwedané kurdan gotîye
Em bixwe bawerbin
Em bixwe bawerbin
Em bixwe bawerbin
Serkeftin li hévîya me ye.
Dem a we xweş. Wén Kurd u Kurdîstanî bimînin.

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin