İNSANLARIMIZIN ZAAFİYETLERİ, KOMPLEKS VE BOŞBOĞAZLIKLARI

0
1265

Sorumsuzca boşboğazlık alışkanlığı. Kendini tatmin etmek için “ben bilirim, ben dedim” alışkanlığının hesabını muhasebesini düşünmeden boşboğazlık. Kişinin kendi yalanını yanlışını örtbas etmek için boşboğazlık. Başkasının emeğine hakkına göz koymak gibi bir ahlaksızlığı haklı gösterme boşboğazlığı.
Düşmana hizmet etmeyi veya boyun eğmeyi haklı göstermek için boşboğazlık. Kişinin kendi kompleksini haklı göstermek için yaptığı boşboğazlık.

Sıralayabileceğim yüzlerce benzer örneklerle zaman ve enerjilerini israf eden insanlarımız pisipisine yaşamış olduklarını ölünceye kadar fark etmezler. Öldükten sonra da onların pisliklerini temizlemek, arkada kalan insanlara dert olur.
Akıl hastalarımız var ayrıca ilgimize ihtiyacı olan insanlarımızı asla ihmal etmeyelim.
Gereksiz zafiyetleri-zayıflıkları olan insanlarımız var ki onlara dikkat etmeliyiz.
Kişiliği zayıf ve kompleksli insanların eline iş-sorumluluk verirken çok dikkat etmeliyiz.

Bir de uçkurlarıyla düşünen insanlarımız var.
Hayatlarının en önemli sorumluluklarını bile uçkurlarıyla düşünerek değerlendirmeler yaparlar.

Sevgiyi, saygıyı, hak ve hukuku, ulusal değerleri, günlük ihtiyaçlarını, insanlarla ilişkilerini bile uçkurlarıyla düşünerek değerlendirenler en çok tiksindiğim tiplerdir.
Bugün midemi bulandıran bazı ucuz hareketler bu satırları yazmama neden oldu.

Biz, onurlu, paylaşımcı soydaşlarımızla, hastalarımıza da, sapıklarımıza da sahip çıkmak amacıyla Kurdistan Birleşik Devletleri’ni resmileştirmek için daha fazla çalışalım. Dem a we xweş.

26-02-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin