JİBONA XEBATÊN HİKUMETA YEKÎTİYA DEWLETÊN KURDÎSTAN

0
929

Kurdistan Birleşik Devletlerini resmileştirmek amacıyla kurulacak Hukumet’in çalışmaları, Kurdistan topraklarını işgal etmiş olan faşist barbarları korkutmakla yetinmeyecektir.
Amaçlanan hedef, Birleşik Devletleri resmileştirip işgal güçlerini Kurdistan ceoğrafyasından kovmak ve Kurd Halkını kendi topraklarını, Welat’ını yönetmelerini sağlamayı başarmaktır.
Amaçlanan hedef budur.
Başarı mutlaktır.
Bilmeyenler bilsin. Anlamayanlar anlasın.

Biz, ak ve kara unsurları gibi korkak fırsatçıları da çok biliyor tanıyoruz.
Kurd u Kurdistan tarihi boyunca soylu Halkımıza sahiplenmek ve hizmet adına canlarını feda etmiş olan asil kahramanlarımızın anıları önünde saygıyla eğilmeyi Kurd asaletinin gereği olarak görüyoruz. Bugün için, bu süreçte, kendi görüş ve olanakları çerçevesinde Kurd u Kurdistan adına siyasi hizmet veriyor olan çevrelere saygıyla teşekkür ediyoruz.
Kurd u Kurdistan adına hizmet ediyor olan çevrelere karşı kesin olarak olumsuz tutum içinde olmayacağız. Böylesi tutumun söylemi bile çalışmalarımıza katılmış olan saygıdeğer şahsiyetlerin kabul etmiş oldukları ön koşulların ikincisi’dir.
Birinci koşul ise, Birleşik Devlet’in sınırları, dil’leri, ulusal marş, Bayrak ve yönetim şeklidir.
Çoğulcu Demokratik yapı çatısı ve uygar yasal ve kanuni işleyişin temeli KURDİZM ideoloji’sidir.
Hükümet ilanından sonra, yetkili arkadaşlarımız Kurdistani siyasi hareketlerinin hepsi ile görüşecekler.

İşgal güçleri olan faşist ve barbar güçlerle, Birleşmiş Milletler kurumu aracılığıyla Kurdistan Birleşik Devletleri sınırları dahilinde olup Kurdistan Halkına ait olan toprakları terk etmelerini tebliğ edeceğiz. İşgal güçleriyle yalnızca Birleşmiş Milletler kurumunun yetkili birimleri üzerinden ve uluslararası yasal haklarımızı, yine uluslararası yasalar çerçevesinde tebliğ yöntemini işleteceğiz. Elbette işgal güçleri olan soyguncu, katil barbarların Hükümetimize yanıt verme zorunluluğu olduğu gibi süre sınırı da biliniyor. Olumsuz yanıt veya yasal süre sınırı içerisinde yanıt olmaz isek, ikinci adımımızı atma haklarımız oluşur.

Dostlarımızın desteğiyle Dünya’nın saygın üniversitelerinin Hukuk Fakültelerinde hazırlanmış olan taslak sunum, KURDİZM ideolojisine uygun uyarlanarak işlem görmüştür.
Hukumet ilanıyla birlikte Halkımız, Hükümet’imizin yetkili birimleri tarafından bilgilendirilecektir.

Bu projeye inanıyor olan soydaşlarımız çalışmalara katılma hakkına sahiptirler. İsteyenlerin iletişime geçmeleri gereken birimin Hukumet ilanından sonra aktifleşene dek, Hukumet’e ait kurdistaninfo@uskgov.com email adresini kullanalım lütfen.
Bize ulaşan bir çok soru var. Soydaşlarımızın çok haklı sorularının hepsini yanıtlayacağız.
Kurd u Kurdistan’a hizmet etmeyi benimseyen soydaşlarımızın çalışma arkadaşlarımızla iletişime geçmeleri dışında hiçbir rica ve beklentimiz yoktur.
Giderlerimizi, kendi olanaklarımızla karşılıyoruz.

Hükümet ilanından sonra, yetkili birimler ticari temelde gelir kaynaklarını oluşturmakla ilgilenecekler. Soydaşlarımızdan maddi destek istemiyoruz.
Hükümetimiz adına, soydaşlarımızdan maddi destek isteyen olursa, biliniz ki, o kişi veya kişiler sahtekardır.
Hükümetimize veya mensuplarına yönelik olası saldırılara karşı hazırlıklıyız. Halkımızın beklentilerine yanıt olmak önceliğimizdir.
Bu yazı ile, soydaşlarımızın değerli sorularına izahatlı yanıtlar paylaştık.

Hikumeta Yekitîya Dewletên Kurdistan, Jibona Kurdîstanîyan ne.

07-07-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin