KENDİMİZİ, HALKIMIZI, TARİHİMİZİ BİLELİM, TANIYALIM. BAĞIMSIZLIK, TEK HEDEFİMİZ OLSUN

0
866

Kurdistan topraklarını işgal etmiş olan barbar ve faşist devletlerinin hepsi, her gün, ama her gün Kurd Halkını yok etmek için çalışıyorlar. Türkiye’si, İran’ı, Irak’ı, Suriye’si hepsi Kurd Halkı’nın kanıyla, malıyla besleniyorlar.
Türkiye’nin barbar ve faşist yöneticileri ise Kurd Halkına yönelik tutumlarında, kuduz köpeklerine dönüşmüşler. Kudurmuş köpekler gibi, Halkımıza saldırıp yok edebileceklerine inanıyorlar.

Dünya tarihi tanığımızdır. Barbar, faşist ve diktatörlük yönetilip kendi egemenlikleri altında tutuyor oldukları Halkları yok etmeye yönelik zulüm dayatmaları sonucu kendilerinin sonu hüsranla, yıkım olmuştur.
Kurdistan topraklarını işgal etmiş olup, Kurd Halkına yönelik barbarca zulüm uygulayanların hepsinin sonu, hüsranla yıkımdır. Türkiye’yi yöneten geri zekalı kan emiciler de bunun böyle olacağını çok iyi biliyorlar. Yapmaya çalıştıkları, kendi çevrelerine olabildiğince menfaat sağlamaya yönelik oyunlardır. Kendilerini Türk olarak kabul edenlerin hepsi olmasa da büyük çoğunluğu bu gerçekleri biliyorlar.
Kurd Halkı’nın kanı ve malıyla besleniyor olan işgal devleti, Türkiye’nin korkutmaları sonucu, veya menfaatleri gereği seslerini çıkarmayan boynu bükük Kurd’ler de var.

Kurd Halkının maruz kalmış zulmün bilincinde olmayan Kurd’leri de biliyor, tanıyoruz. Olup bitenleri öğrenmek her Kurd bireyinin namus borcudur.
Olayların bilincinde olup, mücadele yöntemleri nedeniyle verimli olamayan çok değerli Kurdistan’lı sosyologlar, siyasi çevreler de azımsanmayacak düzeyde vardırlar. Bu çevreler verimli olabilirler. İsterlerse?
Canlarını ve canlarıyla birlikte her şeylerini ortaya koymuş ve Kurd Halkı için özgürlük mücadelesi veriyor olan kahraman soydaşlarımızın stratejilerini gözden geçirmeleri zorunlu hale gelmiş. Kurd u Kurdistan davasının tek çözüm yolu, tek çaresi vardır. Ki, Kurdistan Birleşik Devletlerinin resmileşmesinden başka seçeneğimiz yoktur.
Yukarıda özet izahatımızı, canlarını ve her şeyini ortaya koymuş olan kahraman soydaşlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Onların mücadele tarzlarını doğru bulmuyor olmamız, onlara sırtımızı dönmemizi gerektirmiyor. Halkımızın özgürlük mücadelesi yolunda canlarını ortaya koymuş olan insanlarımızın ailelerini yalnız bırakmayalım. Zor durumda yaşıyor olan soydaşlarımızla dayanışma içinde olmamız, Kurd’lüğün soylu değerlerinin her şerefli Kurd bireyine olduğu gibi, hepimizin namus borcudur.
Dayanışma, anlayış kararıyla mücadele edersek eğer, Kurdistan Birleşik Devletleri’nin resmileşmesini kolaylaştırmış oluruz.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yahudi’ler, Avrupa’nın tüm devletlerinin istemediği ve hedef almış oldukları bir Halk’tı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Nazi faşistlerimce altı milyondan fazla Yahudi katledildi.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Dünya’da bir milyondan çok daha az Yahudi nüfusu kalmıştı. İsrail’in Bağımsızlığı ilan edildiğinde, İsrail topraklarında kırk bin civarında Yahudi vardı.

Yahudiler, Hazreti İbrahim’in torunları’dırlar. Hazreti Musa ile bu Halk, İsrail diye bir vatanları olduğunu, oraya gidip yerleşmeleri ve kendi devletlerini kurmaları gerektiği inancının kararıyla yaşadılar. Şimdi, Dünya’da on üç milyon civarında Yahudi yaşıyor. İsrail’de altı ile sekiz milyon arası Yahudi nüfusu var. Dünya’nın en güçlü devletlerinden birini kurdular ve kendilerine sahip çıkıyorlar.
Elli milyonu aşkın nüfusuyla, Kurd Halkı bu örnekten yararlanmalıdır.

Kurd Halkı, Kurdizm inancıyla bilinçlenmeli ve Kurdistan Birleşik Devletleri’nin güvencesi ile kendilerine sahip çıkmayı sağlayıp, başarmalıdırlar. Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümeti’nin kuruluş amacı bunun içindir.

Türkiye’de ve diaspora’da yaşıyor olan Kurd gençleri, Kurd’lük namusu için askere gitmemelidirler. Türkiye devleti, Kurd Halkı’nın kan, mal ve özgürlüklerini hedef almış olan barbar, faşist ve kirli yapıdır.
Artık bu kararlarını gizlemiyorlar. Erdoğan, Bahçeli, Miller ve onlar gibi kuduz köpekleri, Kurd’lüğü yok etmek için bir araya gelmişler.
Hiç birimiz bunu görmezlikten gelemeyiz. Halkımızın geleceğine de ipotek koymalarına izin vermeyelim.

Kurd’ler olarak biririmizi tanıyalım. Kurdizm ideolojisiyle yürüyüp, Kurdistan Birleşik Devletleri sınırları dahilinde yaşayalım.

29-08-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin