Kurd Halkının Mücadelesi ve Birlikte Hareketin Önemi

0
110

Biz Kurdler, son 100 yıldır halkımız üzerinde oynanan kirli oyunları ve bu süreçlerin insanlarımız üzerinde yarattığı erozyonu görmezden gelmemeliyiz. Bu gelişmeleri kapsamlı bir şekilde öğrenmeli ve bilmeyenlerimize de öğretmeliyiz. Gelinen aşamada, büyük siyasi hareketlerimizin oluşturduğu gerçekleri göz önünde bulundurarak, topraklarımızın zengin kaynaklarının servetini çalmak için halkımıza zulmü aşan sistemli soykırım uygulamalarının yaşandığı yüzyılı aşan süreçte, fedakârca çalışarak oluşan güçlerin birlikte hareket etmelerinin önemini görmeliyiz.

 

Düşünün ki, Rojava’da, Kuzey Kurdîstan’da, Rojhılat’ta ve Güney Kurdîstan’da var olan güçler müşterek hareket edebilseler, kurtuluş mücadelesini fedakârca yürüten, tanklara karşı küçük silahlarla, jetlere, füzelere ve insansız hava araçlarına karşı şemsiyelerle kendilerini korumaya çalışan insanlarımızın ve siyasi güçlerimizin birlikte hareket etmeleri durumunda, hava koruma gücünü elde etmeleri zor olmayacaktır. Bizim siyasi hareketlerimizin, kurtuluş mücadelesini yürüten kahramanlarımızın kendilerini hava saldırılarına karşı koruyabilmeleri durumunda, durumun nasıl değişeceğini görelim. İnsanlarımızın bilinçlenmesiyle mücadele gelişir ve güçlenmeleriyle de bağımsızlık kesinleşir.

 

Bu hususları önemsememiz ve gelişmelere engel olacak olumsuzlukların önünü kesmemiz gerekmektedir. Avrupa’nın metropollerinde gelişen bazı olumsuzluklar, halkımızın bu darboğazı nasıl aşmaları gerektiği hususunda önemli öğreticilikler sunmuştur. Bu yönüyle, gelişmeleri değerlendirmeli ve güçlendirmeliyiz.