KURD HALKININ SORUNLARININ TEK ÇÖZÜM YOLU BAĞIMSIZ KURDİSTAN DEVLETİDİR

0
1147

Kurdistan’ın bağımsız devlet olma sürecini tamamlaması Dicle ve Fırat Nehirlerinden akan suyun gücünden çok daha fazla güçlü, kararlı ve kapsamlı bir şekilde akıyor. Akan bu su yolunu bulacaktır. Yolunun sonu da bağımsız Kurdistan Birleşik Devletleridir. Bunun için hazırlıklı olmalıyız. Herkesin de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve gayretli olmalıdır. Biz Türkiye’nin bir iç savaşa sürüklenmesini, Türkiye devletinin ortadan kalkmasını ve kendini Türk olarak kabul eden insanların ger gün ölüme sürüklenmelerini istemiyoruz. Modern şartlarda refah içerisinde yaşamalarını istiyoruz. Kurd halkı olarak kendi welatımızda, kendi evimizde ve kendi topraklarımız üzerinde insanca yaşama isteğimizi de anlayışla karşılamalarını istiyoruz. Bizim bu düşüncelerimizin karşılığı da bu çerçeve de olursa anlaşamayacağımızı bir husus yoktur. Kurd halkına yönelik; siz Türk’sünüz, Kurd halkı diye bir halk yoktur, Kurd halkı Türk kimliğinin alt kimliğidir ya da buraları savaşarak altık ve burası Türk yurdudur gibi safsatalarla ciddiyetsiz bir şekilde bizleri asimile etme politikalarını devam ettirmeleri halinde onların yaptığından misliyle fazla olur. Bunu anlamaları ve kabul etmeleri lazım. Birileri gelip bizi öldürüyorsa, onlarda ölürler. Bunun şakası yok. Bugün olmazsa yarın olur ama biz diyoruz ki; bu olmasın. Yeter artık, diyoruz. Bunu anlamak istemiyorlarsa, akacak kanın her damla kanın sorumluları onların kendileridir. Bunların olması hiçbir Kurd insanının arzusu değildir.

Kendi haklarına sahip çıkmak ve kendilerini korumak kadar karşı tarafta ki insanlarında hak ve hukuklarının korunması çerçevesine dikkat etmelidirler. Burası bizim welatımızdır. Siz gelip burada sahtekârlıkla, dolandırıcılıkla ve zorla welatımıza el koymuşsunuz. Bu zorbalık hiçbir zaman kabul görmeyecektir.

Erdoğan Efendi, bazen söylüyor ya; olmaz üç kuruşa beş köfte… Bizde sana söylüyoruz; Kurdistan topraklarını işgal edip, üzerine Kurd halkını katliamlarla yok edemezsin. Bunu yalnız Erdoğan efendinin değil, kendini Türk olarak kabul eden herkesin kabul etmesi gerekir.