KURD SİLAHLI GÜÇLERİNİN BİR ARAYA GELMESİ, SİYASİ BİRLİĞİN SAĞLANMASI KADAR GEREKLİ VE ÖNEMLİDİR

0
605

Kurd silahlı güçlerinin tek çatı altında bir araya gelmesi siyasi birliğin sağlanması kadar önemli ve gereklidir. Kurdistan Birleşik Devletleri İnisiyatifi projesinin amacı da budur. Yalnız bir askeri ve siyasi güç, Rojava’ da Suriye ile birlikte hareket etmek ve o sınırlar içerisinde güç olmak istiyorsa, aynı şekilde Kuzey Kurdistan’da mücadele veren güçlerde aynı çerçeveyi hedefliyorsa ve Güney Kurdistan’da da hedef aynı ise ( Doğu Kurdistan’da durum biraz daha karışık) siyasi ve askeri birlikten söz etmek gerçekçi olmaz. Ancak birlikte hareket etmekle mümkün olabilir. Öncelikle birliğin zemininin oluşması gerekir. Kurdistan Birleşik Devletleri hükümetinin çatısı altında ulusal ordu söz konusu olduğu için orduda birleşme olabilir. Yerel güvenlik güçlerinin yanısıra ulusal güvenlik güçlerinin de oluşması mümkün olur. Elbette ulusal Kurdistan ordusunun birlikte hareket etmesi gereklidir. Fakat altyapı hazırlanmadan, duvarlar olmadan biz çatıyı havada tutturamayız. Öncelikle bunun anlaşılması lazım. Bizim bu gereklilikten ötürü Kurdistan Birleşik Devletleri hükümeti inisiyatifi olarak hükümet kuruluşunu ilan etmemiz, Kurdistan topraklarının tamamının kurtuluşu için mücadele etmemizin sebebi de budur.