KURD U KURDİSTAN DAVASININ GELDİĞİ AŞAMAYI DOĞRU OKUYUP, GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ

0
1052

Kurd u Kurdistan davasına hizmet adına Kurd siyaset arenasını kullanırken, amaç ve hedef açık ve net olmalıdır. Siyasi sorumluluk üstlenenler için bu duruş farzdır. Sorumluluk üstlenmeyenlerin yazılı ve sözlü ifadeleri de amaç ve hedefe hizmet olmalı, katkısı olmalı, en azından sorun yaratıcı olmamalıdır.

Diğer taraftan siyasi sorumluluk üstlenecek olanların, hizmet edecek olanların amaç ve hedefleri Kurdistan Halkının beklentilerine yanıt olmalıdır. Boşuna emek zaman israf edilmemelidir. On yıllardır Kurd u Kurdistan davası, yapılmış olan hizmetlerden yararlanamamıştır. Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kurd’lük adına yapılmış olan hizmet çalışmalarını incelediğimizde bugünkü hizmet çalışmalarından çok daha fazla kapsamlı ve koordineli olduğunu görüyoruz. Ancak o dönemde de amaç ve hedefin net olmadığı gibi Kurd Halkı’nın tamamının beklentilerine cevap olmaktan uzak olduğu da görülür. O tarz siyasi mücadele Kurd Halkı’nın değil Kurd Halkı’nın düşmanlarının – Kurdistan’ı işgal etmiş olan barbar devletlerin elini güçlendirmiş.

Maalesef bugün de Kurd u Kurdistan davası adına yürütülüyor olan siyasi mücadele tarzı da aynı anlayış ve tutumun devamıdır. Kurd siyasi hareketlerin hepsi bir veya birden fazla, Kurdistan’da işgalci olan devletlere bağımlı olarak çalışma yürütüyorlar. Bu husus ile ilgili sürekli yazıyorum. Halkımız adına siyasi sorumluluk üstlenmiş olan çevreler bu hususa ciddiyetle önem vermelidirler. İşgal güçleriyle bağımlı siyasi mücadele, yalnızca işgal güçlerine hizmet eder. Çünkü onlar bizden çok daha fazla güçlü ve olanak sahibidirler. Bizim haklı olmamız başarıyla vatanımızı işgal güçlerinden kurtarmamıza yetmiyor.

Bizim siyasi mücadelemizin başarıyla hedefe ulaşması için kendimize işgal güçleri dışında güçlü ortak bulmayı başarmamız, becerebilmemiz gerekiyor. Güçlü ortak ile birlikte hareket ederek, Kurd u Kurdistan davasına hizmet ediyor olan tüm siyasi hareketlerin müşterek hareket etmelerini sağlamamız gerekiyor. Bu izahatımız, uzun yılların deneyimleri ve geniş araştırmaların sonucunun gösterdiği mantıklı-gerçekçi yoldur. Türkiye’nin Demokratikleşmesi, Suriye’nin birliği, Irak ve İran’ın sınırlarının korunması gibi argümanlar baz alınarak, esas alınarak yapılmış ve yapılacak olan siyasi mücadele tarzı Kurd Halkına hizmet değildir.

Kurd Halkının vatanını bölmüş-paylaşmış gasp-işgal etmişler. Bunun giderilmesi amaç ve hedef olmak zorundadır. Bunu başarabilmek için güçlü ortak bulmak zorundayız. İşgal güçlerinden biri veya hepsi böylesi bir ortaklığı kabul etmezler. Kurdistan topraklarını işgal etmiş olan faşist ve barbar devletlerin hiçbirisinin uygar normlara, ahlaki ve hukuki normlara uygun prensiplerle Kurdistan topraklarını işgal etmeye son vermelerini bekleyemeyiz. Mevcut siyasi mücadele tarzlarıyla her geçen gün Kurd Halkı daha çok fazla güç kaybediyor ama Kurdistan topraklarını işgal etmiş olan faşist barbar devletler güçleniyorlar. Biz Kurd’ler kendi vatanımızda esir durumda yaşamayı sürdüremeyiz. Gerçek anlamda çözüme yoğunlaşmak zorundayız.

Kurdistan ve Halkı adına siyasi sorumluluk üstlenmiş olan çevreler, kendileri için yararlı-gerekli olan stratejik yöntemler yerine Kurd u Kurdistan davasına yararlı-gerekli olan yeni yöntemlere yönelmelidirler. Bireysel olarak çalışmalar yürütenler ve sivil toplum örgütü sayılabilinecek dernek, vakıf benzeri yapılanmalar da yol göstericilik anlamında çalışmalarla üretken olup siyasi çalışmalar yürüten çevrelere başarılı olabilmelerine katkı sunmalıdırlar. Kurd u Kurdistan davası her Kurd bireyi gibi her Kurdistan’lının davasıdır. Herkes kendince yapabileceğini yapmalıdır. Bu anlayışla insanlarımızı davalarına sahip çıkmaya teşvik edelim. Bu da çok önemlidir.

Ukalaca yıpratıcı saldırganlıklara da gerektiği düzeyde cevapla müdahale edelim. Bazı kişilikler, beceriksizliklerini, verimsizliklerini gidermek, kendilerini her açıdan geliştirmek yerine kompleksli tutum ile kendileri dışında herkesi suçlayarak tatmin olmaya alışmışlar.

Etrafınıza bakarsanız eğer bu kişilikleri boş, boş, vır vır ederken görürsünüz. Uyarmak gerekiyor. Kurd Halkının var olan sıkıntılarına boşboğazlıkların oluşturacakları sıkıntıların önünü kesmek lazım. Art niyetli olanlar da müdahale gereklidir.
Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümeti’nin çalışmaları mutlak başarıyı hedef almıştır.

27-11-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin