KURDEWARİ RUHUYLA…

0
922

Kurdistan’ın her bölgesinden gelir kaynağı olan ve olabilecek konularda bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız yararlı olur.

Yerli kaynakları kullanarak yapıyor olduğunuz çalışmaların içeriğiyle ilgili bilgileri bize kısaca yazarsanız, biz de bu bilgileri takipçilerimizle paylaşacağız. Böylece gelir kaynağı olan ve olabilecek kaynaklar hakkında daha çok soydaşımız bilgi sahibi olacak ve isterlerse aynı bilgilerden yararlanacaklar. Bu yönlü bilgi paylaşımı dayanışma tutkusuyla olmalıdır.

Kurd’ler arası dayanışma alışkanlığını geliştirmek welatparêzliğin gereği olarak görülmelidir.
Özellikle Kurdistan’dan zorla uzaklaştırılmış olan insanlarımız yaşıyor oldukları sürgün’de ilişki ve dayanışma içinde olmanın koşullarını oluşturup geliştirmelidirler.

Değerli soydaşlarımız bireysel düşünmeyi ve bencil tutumu red etmelidirler. Böylesi tutum içerisinde olanları da öylesi davranış tutumundan vazgeçirmeye çalışmalıyız.
Kendi soydaşımızla dayanışma ve ilişki içinde olmayı bir tercih olarak değil bir zorunluluk olarak görelim.
En çok ilgi ve desteğe gereksinim içinde olan soydaşlarımıza ilgiyle destek vermeyi ibadet olarak görelim.

İnsanlarımızın farklı siyasi görüş veya siyasi harekete mensup olabilirler. Bu gayet doğaldır. Farklı inanç mensubu da olabilirler. Farklı eğitim, farklı iş alanı, farklı sosyal anlayış ortamında yaşıyor olabilirler. Ancak Kurd ve Kurdistan’lı olmak, ortak nokta olarak esas alınarak dayanışma ruhu geliştirebiliriz.
Bi dilxweşî em bêjin Kurd u Kurdistan.
Bimînin di xêr xweşîyê da. Dem a we xweş.

08-05-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin