Kurdistan Birleşik Devletleri resmileşeceği gün, halkımız için bayram günü olacaktır.

0
610

KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ RESMİLEŞECEĞİ GÜN, HALKIMIZ İÇİN BAYRAM GÜNÜ OLACAKTIR

Bayram günü olmasına rağmen Kurd halkının soyunu kurutmaya çalışanlar, kendi geleceklerini karartıyor olduklarını da bilmelidirler. Fitneci, fesat ve fırsatçı leş kargalarının Kurdistan Birleşik Devletlerinin resmileşmesine ayak bağı olmalarına izin vermeyeceğiz. Kurdistan devrimi onurlu, şerefli Kurd welatperez kahramanlarının kararlı mücadele etmeleriyle mümkün olacağı kesindir.
Kurdizm yolumuz, bağımsızlık hedefimizdir. Nerede ve hangi koşullar içinde yaşıyor olmamız, yolumuzdan ve hedefimizden şaşmamıza neden olmayacaktır.
Soylu nüfusa sahip elli milyonluk nüfusla Kurd halkı kendi aralarında bunu başarabilecek sayıda asil, korkusuz ve kararlı olup kurtuluşumuzu sağlayacak kahramanlarımız vardır.
Kurdistan Birleşik Devletleri resmileşeceği gün, halkımız için bayram günü olacaktır.
Bİ NAVÊ XWEDAN KURDİSTAN WELATE ME