KURDİSTAN DAVASINA ÇÖZÜM. KURDİZM. BİRLEŞİK KURDİSTAN DEVLETLERİ

0
1772

Milattan önce on bin yılını gösteren Kurd u Kurdîstan tarihi ve Kürd halkının kurmuş olduğu imparatorluklarının adları yönetim şekilleri kültür ve inançlarının yanı sıra askeri kahramanlıklarının detaylarına girmeden, 1514 yılında Amasya’da Osmanlı Sultanı Yavuz Selim ve yirmi sekiz Kürd Kralı tarafından üç madde’den oluşan antlaşma imzalanmasıyla Osmanlı, imparator oldu. Dünya devleti oldu. Kurdîstan halkı için ise uğursuzluk başladı.

1514 yılından 1920 ye kadar Osmanlı imparatorluğunun Kürd halkına yönelik fitne oyunları ve barbarlık konularına değinmeyeceğim.
Cumhuriyet Türkiye’sinin kuruluş sürecinin başlamasından bugüne Kürd halkına yönelik Türklük Fitneciliği ve barbarlığın önemli birkaç olayı hatırlatmayı gerekli görüyorum.

1919-1921 Koçgiri halk hareketi.

1917 tarihinde Şeyh Mahmud Berzenci liderliğinde kurulmuş olan Kurdîstan Krallığı ve sonrasının gelişmeleri.

1920 yıllarında İran-Türkiye arasında Kurdîstan adıyla İsmail Ağa(sımko) liderliğinde bayrak dalgalandıran Devlet etrafında gelişen olaylar.

08-02-1925 tarihinde oluşan Şey Said hareketi ve sonuçlanması sürecinde oluşan gelişmeler.

1930 yılında Ağrı’yı merkez alan İhsan Nuri Paşa Liderliğinde İran ve Türkiye’de geniş bölgeyi kapsayan Kurdîstan devleti ve bayrak dalgalanması süreci ve gelişmeler.

1936-37 yıllarında Seyit Rıza Liderliğinde Dersim’i merkez alan savaş ve gelişmeler.
Barzani Aşireti’nin iki yüz yıllık Kürdçülük adına mücadeleleri, fedakarca Kürd severlik, vatan seferlik mücadeleleri.

1941 yılından itibaren büyük Lider Molla Mustafa Barzani’nin Liderliğinden itibaren yürütülen Devletleşme süreci.

1945 yılının 25 Temmuz’unda temeli atılmış olan Kurdîstan Cumhuriyeti Devletinin 22 aralık 1946 yılında Mahabad’da resmileşen çalışmalarda göstermiş olduğu hizmetler, büyük insan ve fedakar ölümsüz lider Kadî Muhammed’in aynı Devlet’in kurucu Cumhurbaşkanlığını yapmış ve barbar İran devleti tarafından katledilmiş olduğu süreç.

Molla Mustafa Barzanî’nin Sovyet Rusya’sına beş yüz kişilik yandaşıyla, İran, Irak ve Türkiye devletleriyle savaşa savaşa ulaştılar. Sovyet’lerde on iki yıldan fazla bir kaldıktan sonra 1958 yılında Irak’a dönüşü. Dönemin Irak Lideri Abdülkerim Kasım ile anlaşmaları ve sonrası, birinci ikinci körfez savaşları, Kurdistan Bölgesi Hükümeti, dünkü İşid ve benzeri barbarların Güney Kurdistan’a ve Rojava’ya saldırıları, Kerkuk, Şengal ve diğer Güney bölgelerinin barbarca saldırılara maruz kaldığı 2017 yılının olayları.

Bugünkü Afrin işgali ve binlerce olaylar Türk fitneciliğinin Kürd’lüğe kalleşçe ihanet saldırısıdır.

1978 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Fis ovasının küçük bir mezrasında kurulmuş olan PKK hareketine Kürd halkının desteği, Türk faşizmine öfke nedeni temel gerekçedir.
Ep, dep, hep, hadep ve bugünkü HPD’nin  Türkiye’yi demokratikleştirmesi çabalarının temelinde Türk fitneciliği vardır. Türkiye’de oluşan figüran düzeyinde Kürd’lük adına çalışmalar yaptıklarını iddia eden hareketler ya fantezidir, ya da Türk fitneciliğine hizmettir.

Bugün Türkiye’yi yönetenler, Hitler döneminin Nazi yönetiminin uygulamalarını uyguluyorlar. Bunu görelim.
Kürd halkı ve siyasi şahsiyet’ler, özetlediğimiz gerçek olayları doğru okuyup değerlendirerek, gerçeğe sarılmalıdırlar.
Hedef Kurdistan Birleşik Devletleridir. İdeoloji Kurdizm’dir. Her bijî.

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin