KURDİSTAN DÜŞMANLARDAN KURD SİYASİ HAREKETLERİNİ BİRBİRLERİYLE ÇATIŞARAK ETKİSİZLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYOR

0
408

KCK, KNK ve dayandıkları misyonunun hepsi KDP’yi suçlayıcı açıklamalarından ziyade, KDP ve YNK yöneticileri ile bir araya gelip, kendi aralarında konuşup tartışarak asgari müşterekte anlaşabilmeleri gerekir. Kurd halkının beklentisi budur.

Kurd halkı Kurdistanî siyasi hareketlerin birbirleriyle sözlü veya fiziksel saldırıları doğru görmüyorlar ve daha önceden böylesi bir yarar sağlanmadı. Erbil’de ki saldırının da Kurdistan düşmanları tarafından yapılmış olduğu açıktır. Kurd siyasi hareketlerini birbirine düşürmek amaçlandığı da bilinmelidir.

Kurdistanî siyasi hareketlerin çok daha akılcı davranmaları ve ortak çıkar amacına hizmet edebilmek için yöneticilerinin bir araya gelip gerekirse 3 gün veya 5 gün konuşup ve tartışıp anlaşabilmeleri en doğrusu olur.

Karanlık söylemlerle birbirlerine suçlamaları hiçbir şekilde Kurd û Kurdistan davasına hizmet etmeyecek ve yarar sağlamayacaktır. Bunu kendileri herkesten çok daha iyi bilirler.

Kurdistan düşmanlardan Kurd siyasi hareketlerini birbirleriyle çatışarak etkisizleştirmeyi amaçlıyor. Bu oyuna gelinmemesi gerekir. Halkımızı da bu konuda duyarlı ve taraflara yönelik doğru tutum almaları için çalışma yapmalarını isteriz.