KURDÎSTAN GERÇEKLERİ

0
873

Kurd halkının temel sorunlarının kaynağı Kurdistan topraklarının işgal altında olmasındandır. Kurdistan’da işgalci olan soyguncu kan emici soykırımcı barbarların kurd halkına yönelik zulüm uygulamalarının son bulması için işgalcilerin Kurdistan topraklarından kovulmaları şattır. İşgalciler kurd halkına ait olan Kurdistan’ın zenginlik kaynaklarını çalıp soymak için Kurdistan topraklarını işgal etmiş olup kurd halkına zulüm ediyorlar. Türkiye devletinin Kurdistan topraklarında bulunmasının tek nedeni budur. Kurd halkının kanını emmek, servetini soyup çalmaktan başka kurdistan topraklarını işgal etmeye devam etmelerinin işgal altında tutmayı sürdürmelerinin hiçbir nedeni yoktur. Türkiye’nin, İran’ın, Irak ve Suriye’nin de Kurdistan topraklarını zorla ve barbarca zulüm uygulamalarıyla işgal altında tutuyor olmalarının aynı şekilde başka hiçbir nedeni yoktur. Her kurd bireyi bunu bildiği gibi her kurd bireyinin bu durumun sonsuza dek böyle devam edemeyeceğini de bilmesi gerekir. Barbar işgalciler işgalci devam ettirebilmek için kurdleri kendi içlerinden zayıflatmaları gerekiyor. Bu, işgalcilerin Kurdistandaki politikalarıdır. Bazı kurdleri çıkar karşılığında kendilerine bağımlı duruma sürükleyip susturmuş ve etkisizleştirmişler. Bazılarını tehditle susturmuşlar. Bazılarını da yalanlarla oyalarken bazılarını birbirlerine düşman duruma sürüklemişler. Biraz güçlenip etkin duruma gelen kurdleri de kriminalize ederek etkisizleştirmeyi sinsice ve kahpece oyunlarla organize ederler. Bütün çirkef yobaz oyunlara ve barbaca zulme rağmen etkisizleştiremedikleri kurdleri de vahşice katlederler. Barbarlık kahpelik çirkeflik ve kan emicilik hususunda faşist Türk devleti başı çekiyor. Biz kurdler temel sorunumuzun kurdistanı işgal etmiş olan barbarlar olduğunu görüp kabul edelim. İşgalcileri statükoyu sürdürmek için bazı insanlarımıza zulüm edip etkisizleştirmenin yanı sıra bazı insanlarımızı da çirkefleştirerek kendilerine bağlayıp öylece etkisizleştirdiklerini hepimiz biliyoruz. Bunları dikkatle değerlendirirsek biz kurdler olarak hedef almamız gerekenlerin işgalciler olması gerektiğini görüyoruz. Eğer işgalciler olmasa bazı insanlarımızla kendi soyuna karşı kullanılamazlardı demektir ki kurdistanımızı sömürmek için soylu insanlarımızı çirkefleştiren kurdistan topraklarını işgal etmiş olan barbarlardır. Bunun için hepimiz işgalcileri kurdistanımızdan kovmaya odaklanmak zorundayız. Görevimiz ve hedefimiz budur. Kendimizi şaşırtmayalım. İşgalcilerin çirkefleştirip kurdlükten uzaklaştırmak zorunda bıraktığı insanlarımızla uğraşmayalım. İşgalciler zaten bizleri bu yola sürüklemek amacıyla her türlü pislik oyunu oynuyorlar. Sakın ola ki işgalcilerin oyunuyla enerji ve olanaklarımızı israf etmeyelim. Kendi soydaşlarımızı hedef almayalım. Önceliğimiz işgalcilerden kurtulmak olmalıdır. Biz, işgalcilerden kurtulduktan sonra işgalcilerin başka insanlarımızı çirkefleştirmelerinin de önünü kesmiş oluruz. İnsanlarımızdan ısrarla rica ediyorum ki bizler gücümüzü ve enerjimizi welatımızı işgal etmiş ve halkımız zulüm ediyor olan kahpe düşmanlara karşı kullanalım. Düşman da kurdistan topraklarını işgal etmiş olup kurd halkına zulüm uygulayanlardır.  Ayrıca belirtmek istiyorum ki doğrudur, ihanet batağına sürüklenmiş olan insanlarımız vardır. Bizim görevimiz o insanlarımızı da kurtarmaktır. Bizim görevimiz inşalarımızı değil insanlarımızı ihanete sürükleyenleri cezalandırmak olmalıdır.

Düşünü ki işgalciler ailemizden, soyumuzdan birinin ırzına zorla tecavüz etmişler. Tecavüz edilen bu insanımızı cezalandırmamız gerekiyor yoksa ona tecavüz eden barbar işgalcileri mi cezalandırmamız gerekiyor. Elbette ki cezalandırmamız gereken işgalci barbar itleri olmalıdır. Suçlu onlardır. İnsanlarımızı mağdur eden de onlardır. Durumu bu çerçevede görmeliyiz.

Kurdistan işgalcileri çok iyi bilsinler ki soylu halkımıza yönelik barbarca zulüm uygulamalarının cezasını Kurdistan Birleşik Devletlerinin hakimlerinin ağzından Recep Tayip Erdoğan gibi kurd katilleri, servetin hırsızları kurdistan birleşik devletleri mahkemesinde yargılanacak ve kurd hakimler tarafından cezalandıracaklardır. Herkes benim gibi buna inansın ve duruma hazırlansın.

Kurdistan halkı soylu ve asildir. Büyük değerlere sahip kurd halkının hedefi de büyük olmalıdır. Halkımıza hizmet etmek hepimizin görevi olmalıdır. Esas hedef bu olmalıdır. Büyüklük te budur. Kurdistan’ın her parçasında ve sürgünde yaşayan soydaşlarımız kendilerini özellikle de gençlerimizi Kurdistan tarihi ve kurd u kurdistan davası hakkında bilgilendirmeleri ibadet gibi yerine getirilmesi gerekir ki bu çok önemlidir. Soydaşlarımız yaşıyor oldukları her yerde kendi aralarında diyalog oluşturmalı ve dayanışma içinde olmayı prensip edinmelidirler. Diyalog dayanışma kurdistan bağımsızlığı çalışmalarına bağlıdır. Elbette en iyi düzeyde organize etmeli ve çocuklarımıza gençlerimize kaliteli yüksek eğitimi de önemsemeliyiz. Kurd u kurdistan davasının kurdistan bağımsızlığı aşamasına geldiğini kabul etmeli ve ulusça buna hazırlanmalıyız. Bir tek saniyemizi bir tek sözümü ve bir tek kuruşumuzu israf etmemeliyiz. Boşboğazlığa alışmış insanlarımızı bıkmadan usanmadan uyarmalı ve kurd asaletine yakışır çerçevede davranmaya yönlendirmeliyiz. Yaşamımızın gereksinimlerimizin en başında ulusal kurtuluşumuz olduğunu kabul etmelii bunun da yalnızca bağımsızlıkla mümkün olabileceğine de hedefimiz olarak benimsemeliyiz.

Farklı siyasi partiler mutlaka olmalı hepsinin ortak paydası da kurdistan bağımsızlığı olmalıdır ve bu karar tartışma konusu bile yapılmamalıdır. Kurdizm ideolojisi kurdistan birleşik devletlerinin birleşmesinin yol haritası olduğunu bilelim. İşgalci barbarların korku ve panik içinde olduklarını ve kudurmuş itlere dönüştüklerini görelim. Ancak bizler işgalcilerden korkmayalım. Onlardan korkmamızı gerektiren hiçbir neden de yoktur. Ayrıca korkunun ölüme engel olamayacağını da kabul edelim.

Kurdistan toplumunda var olan gerçekleri tarihi gerçekler olarak bilip öğrenelim. Welatımızın her santim toprağı gibi sınırlarımız içinde ne varsa hepsi bizimdir ve sahip çıkmak zorundayız. Toprağı suyu gibi kültürel zenginliklerini de korumak zorundayız. Farklılıklar milli servet olarak kabul edilmelidir. Siyasi aşiretçilik anlayışını reddetmek zorundayız. Farklı parti mensupları gibi şeyhlerimiz aşiretlerimiz inançlı ve inançsız insanlarımız hepsi kurdistan gerçeğidir. Kurdistan ve kurdler için düşman olan işgalci barbarlardır. Hedefimizde işgalcilerden kurtulmak olmalıdır. Kendi soydaşlarımız kusurlarını eksikliklerini bilelim. Ama onlarla uğraşmamızın zamanı değil.

Kurdistan zenginlerini de kurd. Birleş. Dev. Projesinin çalışmalarında yerlerini almaya davet ediyorum.  Bazı kurdistan sermayedarları benimle ilişkiye geçip nasıl yardımcı olabileceklerini söylüyorlar. Bu çok basit bir yaklaşımdır. Kurdistan bağımsızlığı her kurd bireyi için ulusal namus davasıdır. Kurd u kurdistan davasının gediği aşama budur. Kurd zenginleri de böylesi bir davaya yardım etmeye çalışmaktan öteye mücadelenin içinde yer almalıdırlar. Hiçbir kurd bireyi başkalarına sen benim namusuma sahip çık ben de sana yardım edeyim diyebilecek kadar sorumsuz olmamalıdır. Bazı uluslararası büyük sermaye sahibi şirketler de benimle ilişkiye geçip, biz sizin bu projenizde yer almak istiyoruz diyorlarsa paralarıyla bizim projemize yatırım yapmak istiyorlar. Onların yaklaşımı sadece çıkar odaklıdır. Biz bu tür ilişkiler sürdürüyoruz ve pazarlıklar yapıyoruz ancak kurd zenginlerini bu çerçevede göremeyiz. Kurd u kurdistan her kurdün namus davası olduğu gibi kurd zenginlerin de namus davasıdır. Kurdistan’ın kurtuluş mücadelesinde kurd zenginlerin sorumlulukları çok daha fazladır. Bu konuda ısrarlıyım ve kurd zenginlerinin kurdistan davasına katılımlarını istiyorum. Kurd zenginlerinin bu çağrıyı ciddiyetle değerlendirmeleri gerekiyor. Slav u rez.