Kurdistan halkı adına yapılan siyaset çalışmalarını, halkın çıkarlarına ve halkın beklentilerine uygun olarak yürütmek zorundayız.

0
610

Kurdistan halkı adına yapılan siyaset çalışmalarını, halkın çıkarlarına ve halkın beklentilerine uygun olarak yürütmek zorundayız. Halkın yararı, temek prensip olmak zorundadır. Kurd halkına siyasi hizmet çalışmaları bireysel çıkarlara, kibirli davranışlara ve kendine yer edinmek gibi basit davranışlara malzeme yapamayız. Bu tutuma da göz yumamayız ve hoş göremeyiz. Şerefli her Kurd bireyinin, her hücresinde yaşıyor olan Kurdistan bağımsız devletinin, Kurdistan Birleşik Devletleri olarak resmileşmesinin zamanıdır. Dolayısıyla biz bu hususta müşterek hareket etmek zorundayız. Halkın çıkarına siyaset yapmak zorunludur. Aksi takdirde halka ihanettir. Kurd û Kurdistan davasına ihanettir.