KURDİSTAN HALKI, KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ’Nİ RESMİLEŞTİREMİYORSA YAŞAMIYOR DEMEKTİR, BUNU BİLMEMİZ LAZIM!

0
639

Licê’de doğup büyümekle, Kurdlerin maruz kaldığı zulüm, barbarlık ve kendi welatında kimliksizliğin ezikliği bilinçaltıma yerleştiğini ileri yaşlarımda hissettim. Nedenlerini öğrenmeye çalışırken Diyarbakır’ın Kurd u Kurdistan tarihindeki önemini ve rolünü öğrendim.

Dünyanın en çok doğal zenginlik kaynaklarına sahip olan cennet diyarı olan welatımda soylu halkımız, niye ekmeğe muhtaç duruma düşürüldüğü derinlemesine araştırırken Kurd u Kurdistan tarihini A’dan Z’ye öğrendim. Böylece barbar işgalcilerin Kurdistan’ın doğal zenginlik kaynaklarımızı soyup çalmaya devam edebilmek için Kurdlerin bir kısmını birbirine düşman ettiğini, bir kısmını küçük çıkar hesaplarına esir hale getirdiğini ve önemli bir kısmını da kendilerine bağımlı hale getirdiklerini gördüm. Yani işgalciler Kurdlerin önemli bir kısmını kendilerine bağımlı hale getirdiklerini gördüm.  Bu acı gerçekler yıllarca keskin sancılarla birlikte yaşamama, sonra da kalıcı çözüm geliştirme yönelmeye zorladı. Gerçekçi ve ustaca düşüncenin, araştırma çalışmalarının sonucunda Kurdistan Birleşik Devletleri’nin resmileştirmesini sağlamaya hizmet için Lozan’da hükümet kuruluşunun ilânı ile sancılar gibi eziklikten de kurtuldum. Kurdistan Birleşik Devletleri’ne resmileştirmek amacıyla Lozan’da kuruluşunu ilan ettiğimiz hükümet ilanından sonra ben o sancılardan ve eziklikten kurtuldum. Bunu insanlarımızın anlamaya çalışmalarını rica ediyorum.

Hiçbir Kurd’ün mazeretlere sığınmaya hakkı yoktur. Zorda olsa Kurd halkının kurtuluşu zorunludur. Bu da bağımsız Kurdistan Birleşik Devletleri’nin resmileşmesi ile mümkündür. Tek çözüm budur ve bunu başarmazsak yaşamıyoruz, demektir.

Tabzon’un Şalpazarı ilçesinde gelişen çirkin olay gibi her gün benzeri olaylara tanık oluyoruz ve insanlarımızın kanını akıtanları başımızda devlet olarak kabul edebilecek kadar çirkin duruma düşürülmüşüz. Bunu görmemiz ve bundan kurtulmaya çalışmamız lazım.

Ben öyle yaşadım.