KURDİSTAN İŞGALCİLERİNİN KURDİSTAN TOPRAKLARINDA EGEMENLİKLERİNİ KABUL ETMEK, KURDİSTAN HALKINA YAPILMIŞ VE YAPILIYOR OLAN ZULMÜ MEŞRULAŞTIRMAK ANLAMINA GELİR

0
901

Kurdistan’da işgalci olan barbar Kurd düşmanlarının durumlarına göre duruş sergilemek Kurd û Kurdistan davasına hizmet etmez. Mevcut dünya düzeninin egemenlerinin yaptıklarından arayışlarından uzaktan seyircilikle yetinip beklenti içinde olmakta ulusal kurtuluş için strateji belirlemeye ışık tutmaz. Bireysel beklenti içinde olup Kurdistan işgalcilerine hizmet ederek Kurd halkını oyalayarak kanatlı beyaz meleklerin gelip Kurdler için bağımsız devlet kurabilecekleri hayaliyle de oyalanmayalım. Bizim kurtuluş için halkımızın beklentilerine yanıt olabilecek çerçevede Kurdistan’da işgalci Kurd düşmanı barbarlardan kurtulmanın kendi bağımsız devletimizi resmileştirip yönetmeyi sağlamamız tek yoldur. Öncelikle bu gerçeği kabullenmekle yapmamız gereken zor işleri kolaylaştırmış oluruz. Çünkü bağımsızlık kararıyla bağımsızlığı kazanmanın yol ve yöntemlerini gereklilikleri için çalışmaya yoğunlaşmış oluruz. Hedefimiz bağımsızlık için ve çalışmalarımızda bağımsızlık için olursa işimiz kolaylaşır. Daha önce bağımsızlık için yapılan çalışmalar yetersiz olmuş. Bunu hepimiz biliyoruz. Birkaç örnek verirsek; Mahabad Kurd Cumhuriyeti, 2017 yılında Güney Kurdistan’da yapılan çalışmalar, Şêx Seîd ve sonrasında Seyit Rıza öncülüğünde yapılan çalışmalar ve daha geriye gidip Bedirxanilerin, Koçgirilerin çalışmaları ve Şêx Mahmut Berzenci gibi liderlerilerimizin çalışmaları gibi yaşanmış örneklerden ders çıkararak bizi başarıya taşıyacak yöntemleri esas almalıyız. Zorluklara takılıp tıkanmamalıyız. Kurdistan Birleşik Devletleri İnisiyatifi ve hükümet kuruluşu ilanımızın kararıyla gerçekleşmiştir. Kurdistanî siyasi çalışmalar emek ve enerji israfından uzaklaşmak kendilerini ve Kurdistan halkını oyalamaktan kurtulmalıdırlar. Hem kendileri Kurdistan bağımsızlığına yoğunlaşmalıdırlar hem de Kurd halkının bu temelde yönlendirmelidirler. Bizim ricamız ve ısrarımız bu çerçevededir.