KURDÎSTAN’DA TÜRKLÜK SİMGESİ OLAN BARBARLIK, FİTNECİLİK, KAN DAVASI VE FUHUŞU YOK EDELİM

0
986

Faşist Türkiye devletinin pislik yöneticilerinin Halkımıza yönelik çirkef oyunları, komploları, barbarlıkları ve sistemli soykırım uygulamaları sonucu, asil insanlarımız sıkıntı ve strese sürüklenmiş. Devletimiz olmadığı için, insanlarımıza sahip çıkan veya yol gösteren de yoktur. Mevcut siyasi kurumlarımızın mensupları da kendilerine bile sahip çıkabilecek olanaklara sahip değildirler. Çoğu siyasi hareketlerimiz, siyasi aşiret yapısı anlayışıyla faaliyet yürütüyorlar. Bu gerçekleri hepimiz görüyor biliyoruz.

Türkiye devlet faşizmi, soylu halkımızı kirli komplo oyunlarıyla birbirine düşman olmaya sürüklüyor. İnsanlarımızın birbirlerini öldürmelerini organize etmeleri yeni değildir. Ancak, son yıllarda bu çirkin komplo oyunları sonucu insanlarımızın birbirlerini öldürmeleri ve kan davaları korkunç derecede artmış. Faşist Türkiye devletinin kirli oyunları sonucu gelişen böylesi trajedilerin yanı sıra, yine aynı devletin zulüm dayatmaları sonucu oluşan stresli durumda insanlarımızın birbirlerini öldürmelerine kaynak olmuş.

Kuzey Kurdîstan’da yaşayan asil soydaşlarımdan, bu hususun önünü kesmek için ciddi çalışmalar yapmalarıdır. İnsanlarımızın birbirlerini öldürmeleri için geçerli hiçbir neden olamaz. Kurdler arasında kan davaları birinci derecede ayıplı kanser hastalığına dönüşmüş. Bu durum çok ayıptır. Trajedi’dir. Kendini intihar etmektir. İşgalciler, esas düşmanlarımızdırlar. Birbirimizi öldürmemiz, işgalci düşmanlarımıza hizmettir. Bunun farkında değilseniz, farkında olun.

Çoğu zaman, asil ve fedakar soydaşlarım, bana “senin için ne yapabilirim” diye sorarlar. Para göndermek isteyenler var. “öl de, öleyim” diye yazanlar var. Hepiniz sağlıklı ve Kurdîstanî yaşayın. Sizlerden ricam, birbirlerini öldürmelerin önünü kesin. Kan davası olanları barıştırın. Bu hastalığı iyileştirin. İşgalci düşmanların bu oyununu bozun.

Soylu Kurd insanına böylesi hareket yakışmaz. Her şehir, kasaba ve köyde Kurdçü cemaat oluşturup bu hastalığı tedavi etmek zorundayız.
Kurdlerin birbirlerini öldürmeleri yalnızca Kurdîstan’da işgalci olan Kurd düşmanlarının işine yarar. Her şerefli Kurd bireyi bunu bilmelidir ve önüne geçmek için acilen ve kararlılıkla çalışma yapmalıdır. Bu hususla ilgili fitnecileri, karıştırıcıları da teşhir edip dışlayalım.

Bir husus daha var ki üzüntü veriyor. Kurdlerin bazılarının, Kurd dilini öğrenmeyi, Kurdîstan tarihini öğrenmeyi ve Kurdlüğe sahip çıkmayı ihmal ettiklerinden yakınan onurlu insanlarımızı dinliyorum.
Kendi aslına sahip çıkmayan, haramzadedir. Aslında bu Atasözü Kurd söylemidir. Türklük adına vatanımıza el koymuş ve her şeyimizi Türkçeleştiriyorlar. Eh, Atasözlerimizi de Türkçeleştiriyorlar.
Soysuz namussuzlardan doğru, adil olmalarını bekleyemeyiz zaten.
Her Kurd bireyinin Kurd dilini, Kurd tarihini bilmesi ve Kurdlere ait her şeyi koruması, namus ve şeref görevidir. Namusu şerefi olmayanlara da bir diyeceğim yoktur.
Namussuzların, şerefsizlerin, Kurdlere zulüm eden faşist Türk devletinin barbarlıklarına boyun eğip kendine düşman olması, hayasızlıktır.

Ciddi bir sorun daha var…
Türkiye devleti faşist, barbar ve kahpe kişilikler tarafından yönetildiği için, yapacakları da kişiliklerine uygun olması doğaldır.
Türkiye devletini yönetenler faşist, barbar ve kahpe-kalleş olmaları gerekir.  Yoksa Türkiye devlet yönetiminde görev alamazlar.
Cumhuriyet Türkiye’si kurulduğundan itibaren, devlet görevlileri, Kurdîstan’da fuhuşhaneler kurdular. Devlet görevlileri, Kurdlere zulüm ederken, karıları, anaları ve kızları da, Kurd erkeklerini fuhuşa çekiyorlardı. Şimdi de bu marifetlerini Kurdîstan şehirlerinde hızlı bir şekilde geliştiriyorlarmış. Soylu

Halkımızın bu hususta duyarlı davranmalarını rica ediyorum. Bu çirkinliğe malzeme olanları litle halinde taşlayarak teşhir edelim. Onları, Kurdîstan şehirlerinden kovalım.
Zaten, yakında Kurdîstan’dan, Türkiye devletinin her şeyini taşlayarak, sopalayarak, süpürgeyle süpüre süpüre Mersin’den Denize dökeceğiz. Şimdiden o terbiyesizleri taşlayarak pratik yapalım.
Kurdîstanımızın her santimini, Türklük pisliğinden temizleyelim. Her bijî.

08-11-2019

Saygılarımla, Hisên Baybaş