KURDİSTANÎ PARTİ KURULUŞLARIN ENGELLENMESİ

0
878

Kurdistanî adı altında Kürd halkına hizmet adı altında Kürd halkının haklarını edinmek inancıyla kurulmuş olan Kurdistanî partiler ne yapabilirler ki?  Sizin kuruluş müracaat dosyanızı alsalar, siz ne yapacaksınız?  Kuruluş kararını size tebliğ etseler, siz ne yapacaksınız?  Yani neticede,  Kurdistanî siyasi mücadelenin Türkiye devlet çatısı altında hiç bir çalışma yürütemeyeceği ve işlevsizleştirileceği artık bizlerce kabul edilmesi gerekir. Yüz yıldır böylesi kirli oyunlarla bizleri oyalıyorlar. En doğrusu biz, bağımsız Kurdistan Birleşik Devletleri’ni inşa etme mücadelesinde çalışmamızı yürütmemiz buna yoğunlaşmamız gerekiyor. Elbette ki Türkiye’de var olan kanunlar çerçevesinde insanlarımızın haklarını aramaları tabidir, doğaldır. Ama karşıda bir barbar yapı var. Devlet adı altında halkımıza yüz yıldır zulmeden bir çete örgütü var. Bir soytarı takımı var. Bir barbar zulüm odağı var. Yani devlet yok, adı devlet ama devlet yok. Bunu görelim, kabul edelim ve Kurdistan Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığını sağlamaya çalışalım. Bizim ısrarla ricamız saygıdeğer soydaşlarımızdan budur. Boşu boşuna emeklerinizi ve olanaklarınızı israf etmeyin. Biz çok uğraştık. Herkes bunu biliyor. Bizden daha fazla uğraşan soydaşlarımız oldu. Canlarını verenler oldu.  Buyurun bakalım!  HDP ne diyor? Türkiye demokrasisi, diyor. Başka da bir şey demiyor. Yani niye önünü kesiyorlar.  Eğer onlar da aynı şeyi düşünüyorlarsa yani devletin aynı hakları vermeyi düşünüyorlarsa, niye onların çalışmalarına engel oluyorlar ya da Kürd halkının haklarının yasal güvence altına alınması için devlet, bir Kürd partisine ihtiyaç da duymaz. Öyle karar alırlarsa önlerine geçen mi olur? Yani süreçtir, anayasadır veya bu tür gevezeliklerle halkımıza oyalamalarına gerek yok.  Devlet mecliste karar alır, zaten çoğunlukları da var. Cumhurbaşkanı dedikleri de onaylar ve Kürd halkının temel insani hakları yasal güvence altına alınır Böyle bir niyetleri yok, asla da bunu yapmayacaklar. Çünkü kendileri köksüz ve soysuzdurlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tanınan sınırları içerisinde bütün insanları Türkleştirmek için yüz yıldır uğraşıyorlar. Tiksindiricidir, ahlaksızlıktır ve faşist bir uygulamadır. Ama yapılan budur. Bunun dışına da çıkamayacaklar.

Hisên Baybaş