KURDİZM, ŞEREFİMİZLE, ONURUMUZLA YAŞAMAYI KORKAKÇA YAŞAMAYA TERCİHİMİZİN ADIDIR

0
933

Katil ve hırsız sürüsünün yönetiyor oldukları Türkiye, katil ve soyguncular başı Erdoğan ve şebekesinin ağzıyla, her gün için kaç soylu Kurd kahramanlarını katlediyor olduklarını ilan ederken, kuduz köpekleri gibi kan emici vampir gibi şaşkın ve korkak görüntülerini gizleyemiyorlar. Korkunun ecele yararı yoktur.

Kurdistan’ın kutsal topraklarını işgal etmiş olan siz yabani barbar eşkiyalar, Kurd denince diliniz tutuluyor.
Kurd Halkının hak ve hukuku denince, kan emici vampirler gibi ölüm korkusu nöbetine tutuluyorsunuz.
Kurd’lerin birleşmeleri dendiğinde kuduz köpekleri gibi şaşkın şaşkın her tarafa, herkese ve kendinize bile saldırıyorsunuz. Korku nöbetlerini asla aşamazsınız. Kuduz köpekleri, kudurduklarında müthiş saldırganlaşırlar. Aynı Türkiye’yi yönetenler gibi.

Kan emici vampirler istedikleri kadar kan emsinler, tatmin olmaz ve asla doymazlar. Kan emdikçe sapıtırlar. Sonunda biribirlerini yemeye başlarlar. Biribirlerini yemeye başlarlar çünkü artık sonlarının geldiğini ve yok olmaktan korkutulamayacaklarını anlayıp, korku nöbetlerine tutulup biribirlerini yemeye başlarlar. Aynı Türkiye’yi yönetenler gibi. Suçlarını, kusurlarını anladıklarında kuduz köpekleri ve kan emici vampirler gibi kendilerini, biribirlerini yiyerek korku nöbetleri fark edilmesin diye Halkı, dini inançlarla oyalamaya çalışırlar. Bol bol dini vaaz verirler. Bol bol ibadethane açarlar. Aynı süreçte Halkı aç ve muhtaç duruma sürüklerler. Halkı korku nöbetine, açlık nöbetine, günahkarlık duygusuna sürükleyip, kuduzluğa ve vampirliğe yöneltirler. Suçlu Halkmış gibi bir algı oluştururlar. Aynı bugün Türkiye’yi yönetenlerin yapıyor oldukları gibi.

Korkudan bu kadar zulum, barbarlık ve sadistçe çirkeflikler yaptınız ki, Kurd’ler hak sahibi olmasın. Kurd’ler birleşmesin ki, sizler Kurdistan’ı işgaliniz altında tutmaya devam edip Kurd Halkını sömürmeye devam edebilesiniz.
İşte bu korkunuz size yarar getirmedi. Ama ve lakin sonunuzu getirdi. Kudurmuşluk, kan emici vampirlik, Halkı aç, muhtar ve günahkarlığa sürüklemeniz korktuğunuzu başınıza getirdi. Evet. Zulum ve barbar devletin sadist ve faşist yöneticileri, duyduk-duymadık demeyin. Korktuğunuz başınıza geldi.

Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümeti kuruldu. Bu Hükümet, Kurdistan topraklarını işgal etmiş olan barbarların hepsini kutsal vatan topraklarından temizleyecektir. Bunun kararını vermiş olan Xweda’dır. Uygulayacak olan da Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümeti’dir.
Bu kararın başarıyla yerine geleceğine, soylu Kurd Halkının her bireyi inanmalıdır. Bu inanç bile vatanseverliktir. Kurdistan severliktir. Kurd severliktir. Kurdçü olmanın gereğidir.

Bu kararın başarıyla hedefine varacağı inancıyla yaşayalım. Dünya’nın en güzel dili olan Kurdçe’mizi çok iyi öğrenelim. Kurd u Kurdistan tarihini çok çok iyi öğrenelim.
Kurd’ler arası evlilik kurumuna çok önem verelim.
Kurd’ler arası dayanışma ruhuyla iş ilişkilerini geliştirmeye çok önem verelim.
Kurd’ler arası sosyal ilişkilere çok önem verelim.
Yardım gereksinimi olan soydaşlarımızın yanında olalım. Destek olalım.
Çocuklarımızın ilişki, diyalog içinde olmalarını organize edelim.

Kurdistan topraklarından uzaklaşmak zorunda kalmış olanlarımız, mutlaka bir ayağımızı vatanımızda tutalım. Diaspora da var olan iş düzenimizi bozmayalım. Ama vatanımızdan da ilişkimizi kesmeyelim. Kurdizm felsefesinin içeriği budur.
Kurd’lüğümüzden korkmayalım. Kurdçü olmaktan onur duyalım. Kurdistan’ımızı işgal etmiş olan barbarlar korkuyorlar çünkü suçludurlar. Kurd u Kurdistan davasına hizmet etmek, korkuyu yenmektir. Korkuyu yenmezseniz, korkuya esir olursunuz. Esirliğin zincirini toz edip barbar işgal güçlerine yedirdik.
Sizde öyle yapın. Kurdlüğe sahip çıkmak korkuları yenmektir.

18-09-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin