MERSİN OLAYI SOKAK KAVGASINA DÖNÜŞEBİLİR

0
1075

Mersin’de gelişen olayların artacağı gibi olayların sokak kavgasına dönüşmesi esasen yıkıcı olabileceği gibi ürkütücü bir durumdur. Eğer Türkiye’yi yönetenler aklıselim düşünmeleri ve Kurd halkını yok etmek mantığı bir yana Kurd halkının kurtuluş mücadelesini veren çevrelerin de kafalarını koyun gibi bıçağı uzatmayacaklarını görmeleri gerekir.

Biz bunları ifade ederken söylerken, gerçekçi olunması gerektiğini söylüyoruz. Siz Kurd ulusunun welatını, ulusal haklarını ve temel insani haklarını gevezelikle geçiştirmeye çalışırsanız, bu ulusun temel insani hakları ve welatı için, direniş ve kurtuluş için mücadele edenler bizim bile tasvip etmediğimiz hatalar da yapabilirler.

Direniş ve kurtuluş mücadelesi vermek zorunda bırakan, sizin bir ulusu terörize etmenizdir, bir welatı yok etmenizdir ve bir ulusu yine zorla soykırımla yok etmeye çalışmanıza tepkidir. Etki tepki meselesidir. Bunu görün ve aklıselim tavrının, derim.

Hem bizim saygıdeğer kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, soydaşlarımız ve özellikle de Kurdistan Birleşik Devletleri hükümet mensubu arkadaşlarımız; bizim söylemimizi bir değerlendirme olarak görsünler. Bizi bir taraf veya karşıt taraf olma taraf çerçevesinde bu ifadeyi kullanmıyoruz.Gözlemci olarak tarihten bilgileri analiz ettiğimizde Türkiye devleti adına yapılanların tepkisinin bu çerçevede olacağını görmemek körlük olur.

Arzumuz devlet adına Kurd halkının hak ve hukukuna saygılı olarak gevezelikten ve ciddiyetsizlikten uzaklaşarak, Kurd halkının da kendi welatından, kendi ulusal kimliğinden ve haklarından vazgeçmeyeceğini anlamaları ve bunun gereğini yapmalarıdır.

Gevezelik dediğimiz şudur; seçmeli dersler olabilir, yok efendim kurslar olabilir… Siz anayasada Kurd dilinin ve Kurd kimliğinin devlet güvencesi altına alınması gerektiğini yasallaştırmak zorundasınız. Esasen ciddiyet budur. Devlet ciddiyeti de bunu gerektirir. Siz devlet ciddiyetinden uzak, gevezeliklerle sorunun özünü geçiştirmeye çalışırsanız, o gevezeliğiniz sizin başınıza dert olur. Burada kan akıyor. Akan kanın durması içinde ortadaki sorunun kaynağının giderilmesi gerekir.

Bunların net olarak anlaşılması gerekir.