MİLLİYETÇİYİZ; IRKÇI, FAŞİST, BARBAR İŞGALCİ VE SOYKIRIMCI DEĞİLİZ

0
1055

Birileri Kurd halkının vatan topraklarını işgal etmişler. Yüz yıldır, Kurd topraklarının zenginlik kaynaklarını çalabilmek için Kurd halkına yönelik sistemli olarak barbarca zulüm ediyorlar. Kurdistan topraklarında bu zulmü yapıyor olan Türkiye, İran, Irak ve Suriye devletleri içerisinde en çok barbarlığı yapıyor olan Türkiye devletidir. Çünkü, Türkiye Anayasasına göre, Kurd yoktur. Kurd dili de yoktur. Kendilerini Türk olarak kabul edenler ve Türkiye barbar terör devletini yönetiyor olan kuduz köpekler hiç utanmadan “Kurdler esasen öz be öz Türktürler” diyerek, biz Kürdüz diyenlere ‘‘ırkçı ve milliyetçidirler” diyebiliyorlar. Türkiye devletini yönetenler Türk-İslam sentezi ideolojisini de böylece icat edip geliştirmişler. Bu çarpık temelsiz ideoloji, esasen ırkçılığı ve faşizmi aşan barbarlığın zulmüdür.

Kurd halkına ve Kurd milletine;  ‘‘siz Kurd değilsiniz. Siz Türksünüz” demekle ne kadar aşağılık olduklarını ilan ediyorlar. Bu dayatmayı kabul etmeyen Kurdlere de ırkçı ve terörist ithamında bulunmaktan da hiç utanmıyorlar.

Yüz yıldır bu faşizmi Kurdlere bu faşizmi kabul ettirmeye çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler kurumu ve dünyanın yönetiminde söz sahibi olan devletlerin ortaklığıyla Kurdlere yönelik uygulanan zulmün uygulayıcıları ve onların suç ortağı olan işbirlikçileri ırkçı ve teröristtirler. Dünya’nın bugünkü kanunlarına göre bunlar gerçeklerdir.

Bizler Kurd milliyetçiliğini geliştireceğiz. Kurdlerin vatan toprağı olan Kurdistan’ın hepsini birleştireceğiz. Kurdistan Birleşik Devletlerini de resmileştireceğiz. Bunu yaparken kendimize uygun ortaklarla anlaşmalarda yapacağız. Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümeti İsviçre’nin Lozan şehrinde kuruluşunu ilan ettiği 24 Temmuz 2018 yılından bugüne kadar ki çalışmalarımız bu kararla yürüyor.

 

Kurdistan işgalcilerine ve onların işbirlikçi suç ortaklarına da Kurdistan halkının hak ve hukukuna saygılı davranıp, kendi devletlerini resmileştirmelerine yardımcı olup, Kurdlere yönelik işlemiş oldukları suçları da böylece affettirmeyi istemek hakkını edinmeye çalışmaya başlamalarını öneririm. Bize yapmış olduğunuz zulmün hesabı hepinizden, Kurdistan Birleşik Devletleri adaletiyle Kurdistan halkı adına soracağımızı bilin. Sizlere önerimiz, biz Kurdlere yönelik işlemiş olduğunuz suçları hafifletmeye yarar. Önerimizde Kurd halkı adına insanlığımızdır. Kurdlüğün asaletinin gereğidir. Siz barbar işgalcilere ve işbirlikçilerinize iyiliktir, bu önerimiz.

 

Halkımızı seviyoruz. Başka halkları da düşman olarak görmüyoruz.

 

Silav u réz.

Saygılarımla, Hisen Baybaş