ÖZGÜR OLAMAYAN KÜRD ÖLÜ KÜRDTÜR

0
834

Kurdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin başarıyla hedefine ulaşamamış olmasında mücadele yürütenlerin yetersizlikleri çok önemli etkendir. Elbette ki biz Kürdlerin kurtuluş mücadelesinin başarıyla hedefine ulaşmamışlığının temel nedeni, Kurdistan işgalcilerinin barbarca zulüm uygulamalarının yanı sıra çirkin ve kirli oyunlarıdır. Bu hususu göz ardı etmeden kendi eksikliklerimizi ve yetersizliklerimizi de görmeli, kabul etmeli ve gidermeliyiz. Siyasi hareketlerimizin yönetim, yürütme ve denetleme organlarının kadroları bilinçli, bilgili, yetenekli, zeki ve kararlı olmaları gerektiği gibi bireysel çıkar arayışlarından ve beklentilerinden arınmış dürüst şahsiyetlerden oluşturulması gerekir. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi, hizmet anlayışıyla yürütülmelidir. Bu hizmet cennete gitmek için ibadet etmekten çok daha fazla önemli ve kutsal bir görevdir. Bu anlayışla görev yapan soydaşlarımız mutlaka başarıya ulaşırlar. Bu görevi yerine getirirken büyük olmayı, güçlü olmayı, saygı beklemeyi, zengin olmayı, kendini tatmin etmeyi, yakınlarına ayrıcalık yapmayı veya cennete gitmeyi değil, Kurdistan welatını ve halkını düşünerek çalışma yapmayı prensip edinmeliyiz. Ulusal Kurtuluş Mücadelesine hizmet ederken kendi şahsi beklentilerimizi ve çıkarlarımızı halkın yani ulusal ve welatın yani Kürdistan’ın beklentilerinin ve çıkarlarının önünde tutarsak eğer Kürd halkını bir yüz yıl daha Kurdistan’da işgalci olan barbarların kirli oyunlarıyla uğraşmaya sürüklemiş oluruz. Böylece Kürd halkını verimsizleştirmiş oluruz. Kürd halkını Kurd u Kurdistan davasından uzaklaştırmış oluruz. En korkuncu da Kürdlükten uzaklaştırmış oluruz. Bu hususlara çok dikkat etmek zorundayız. Elbette ki Kürd insanının kendisini ve ailesini geçindirmesi gerekir. Her Kürd insanının çocuklarını sağlıklı büyütmesi gerekir. Kürd çocuklarının kaliteli eğitim görmeleri ve bu eğitimin yüksek düzeyde olması çok önemlidir. Ayrıca böylesi bir durum Kurd u Kurdistan davasına da çok etkin bir hizmettir. Bu husus Kürd anne ve babaların görevidir. Bunda da bir soru işareti olmamalıdır.  Önemli olan dengeli adım atmaktır,  dengeli çalışma yapmaktır. Yani dengeyi korumak gerekir. Ne kadar zamanımızı ve emeklerimizi işimize, ne kadarını çocuklarımızın geçimine ve eğitimine, ne kadarını da Ulusal Kurtuluş Mücadelesine ayırmamız gerektiğinin hesabını kendimiz yapmalıyız. Evimizin geçimini ve çocuklarımızın eğitimini en iyi şekilde sağlarken Ulusal Kurtuluşumuzun Mücadelesini ihmal etmemeliyiz. Ancak yüz yıllık süreçte Kurdistan Kurtuluş Mücadelesinin hedefine ulaşamamış olmasının nedenlerini de görmeli ve gidermeliyiz. Halkımızın Kurtuluş Mücadelesini yürüten siyasi kadroların bilgili, zeki, yetenekli ve kararlı olmaları gerektiği gibi Kurdistan bağımsızlığını da kayıtsız şartsız hedeflemelidirler. Aynı önemle Kurtuluş Mücadelemizi yürütürken siyasi hareketlerin görevlerinin Kurdistan’ın kurtuluşu ve Kürd halkının çıkarlarını kendi şahsi, ailevi ve siyasi çıkarlarından önce tutmaları gerekir ki başarıyla hedefe ulaşılabilinsin. Elli milyonu aşan Kürd halkı kendi welat topraklarında işgalci olan barbarların zulmünden kurtulması gerekiyor. Her Kürdün bunu kabul ettiğine inanıyorum. Bu nüfusun yüzde biri Kurdistan Kurtuluş Mücadelesini başarıyla hedefine ulaştırmaya yeterlidir. Yüzde bir nüfus oranı, fedakârlık yapmalı ve öne çıkmalıdır ve işte bu yüzde birlik oranın her türlü fedakârlığı yapması ve kendisinden ve ailesinden önce Kurdistan halkının ve Kurdistan davasının mücadelesini önde tutmalıdır. Kalan yüze doksan dokuzda Kürd dilini, Kürd kültürünü ve Kürd tarihini iyice öğrenip diğerlerine öğretip geliştirmeli ve korumalıdırlar. Mücadele yürüten yüzde birlik nüfus sürekli olarak yenilenmelidir.  Kürd ve Kurdistan davası, belli aileler, belli şahsiyetlerle ve bireylerle sınırlı tutulmamalıdır ve öylede görülmemelidir. Her Kürd bireyi kendi görevini yapmalıdır. Evlerinde Kürd dilini konuşmayan, kendi çocuklarına Kürt dilini öğretmeyenler kendilerini sorgulamalıdırlar. Hatta kendilerinden utanmalıdırlar da demeliyiz.  Bu hepimiz için geçerlidir.  Kürt dilini konuşmayan ve kendi çocuklarına Kürd dilini öğretmeyen Kürdler,  Kürdlere ihanet ettiklerini, Kürdistan işgalcilerin amacına hizmet ettiklerini görmelidirler. Kürd dili dediğimiz zaman, Kürd dilinin bütün lehçelerini kapsıyor. İster Zazakî konuşalım istersen Kurmancı konuşalım istersek Soranî konuşalım.  Hepsini konuşursak çok daha iyi düzeyden yararlı oluruz.  Halkımızın her kesimini daha iyi anlamış oluruz. Ama mutlaka bir lehçesini çok iyi derecede konuşmayı öğrenmemiz lazım.  İnsanlarımız bunun farkında olmayabilirler.  Ancak bu hususa hepimiz önemle dikkat etmeliyiz Kurdistan bağımsızlığını kendimizden ve gereksinimlerimizden çok daha fazla önemsemeliyiz.  Görev sorumluluğunu alacak olanlar ise bilgili ve kararlılıkla fedaî görev yapmalıdırlar.  Bu alanda birçok yetersizlik görüyoruz.  İnsanlarımız şu veya bu nedenle işgalcilerin çizgisini takip etmekle sınırlı yaşamaya kendilerini alıştırmışlar.  Bazıları da bunu kendileri için yararlı ve faydalı görüyorlar.  Doğru olan ise eğer Kürd Kürdlüğünden uzaklaşmışsa, eğer Kürd Kurdistan’ı işgal etmiş olan bu barbarların zulmüne teslim olmuşsa o artık yaşamıyor demektir,  ölmüş demektir, yok sayılıyor demektir. Bunların olmaması için de bizim devletimizin olması gerekiyor bunu hepimiz bilmeliyiz.  Kendim şahsen uzun yıllar aktif siyasetten uzak durdum.  Ama gördüm ki boşluk var ve Kürd halkının beklentilerine yanıt olma çalışmaları da cılız ve zayıf kalıyor. Kurdistan ulusal Kurtuluş mücadelesine hizmet amacı ile aktif siyasete girmeyi kararlaştırdığımda uzun yıllar araştırmalar yaptım. Şimdiye kadar yaptıklarımızla biz niye başarı ile hedefe ulaşamadık ve bundan sonra ne yapmak gerekiyor. Bu şiarla edindiğim bilgiler çerçevesinde Kurdistan Birleşik Devletleri projesi oluştu. Projeye katılmak isteyen insanlarımız elbette ki samimidirler ama fedai anlayışla bu siyasete katılmaları ve hizmet etmeleri gerekiyor. Çünkü ben öyle yapıyorum. Hiçbir mazerete sığınmayacağız, hiçbir korku duvarını kendimize engel olarak kabul etmeyeceğiz ve hiçbir zaman bir daha kaybetmeyi kabullenmeyeceğiz ve kesinlikle başarıyı hedefleyeceğiz. Başarı da Kürdistan Birleşik Devletleri’nin resmileştirmektir. Bunun pazarlığı olmaz, bunun muhasebesi olmaz. Bunun yerine gelmesi için de ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız.

Slav û rêz

Saygılarımla, Hisên Baybas