PİRS U BERSİVA REWŞA ME

0
1343

Em bêkes ninin li ber destanin
Xwedîyê Welatin
Xelkêş u hikimdar ninin
Gelo çima?
Em şervan u mêrxasin
Qedrê xwe nizanin
Ûstî xwarin
Sedem çîye?
Ji qewmanra neyar
Neyaranra yârin
Ev ji ber çîye
Em pir bedewin
Hezkiroxên dagirkerên Welatê xwe ne
Ez nezanim fam nakim
Win bejin jiminra
Ev çîye?
Em kurdin
Henîk jime
Dibêjin
Ew Kurdîstana serbixwe naxwazin
Hendî bese bes
Ji ber wanvejî
Ez Kurdîstana serbixwe dixwazim
Kurd u Kurdîstan
Bê serbixwebun nabe

22-01-2020