SİYASİ HAREKETİMİZİN TESPİTLERİ, ÇALIŞMA YÖNTEM VE PRENSİPLERİMİZ

0
1035

Kurdîstan ve Kurdîstanlı’ların çok ciddi ve ağır sorunları var. Biz Kurd’ler için bu durum bilinmektedir. Bazılarımız, sorunların tamamını, ciddiyet derecesini ve ağırlığını bilmiyor, hissetmiyorsak, Halkımızın yüzde doksandan fazlası ağır bedeller ödemişlerdir ve durum hakkında çok ciddi bilgi sahibidirler.
Büyük ve acı bedeller ödemiş olan soylu Kurd Halkı, Kurd u Kurdîstan davasına fedakarca hizmet etmiş olmalarına rağmen, başarı elde edilememiş olması, iki temel nedenlere bağlıdır.

1- Halkımızın muhatap olduğu işgalciler, maalesef insani anlayıştan tamamen yoksun olmaları, başkalarının hak ve hukukuna saygılı olmamaları, barbar karakterleriyle zayıflara zulüm etmekten sadistçe zevk almalarının yanı sıra bu tutumun, işgalcilerin yönetim sistemi olarak uygulanmasıdır.
Türkiye’nin Mustafa Kemal ve Erdoğan gibi sadist, kalleş, iki yüzlü utanmaz yöneticileri, İran’ın Pehlevi sülalesi gibi Humeyni ve mollaları, Irak’ın kuruluşundan itibaren Saddam denen sapık kişilik dahil, yöneticileri (elbette Saddam sonrası yönetim kadrosu için farklı değerlendirme gerekir) Suriye’nin bu anki yöneticisi dahil, Birinci Dünya Savaşından bugüne kadarki yöneticileri aynı kategoride kişilikler olmaları, Kurd Halkı’nın özgürlük mücadelesinde başarılı olamamasının önemli ve temel nedenlerinden biridir. Anılan Liderler ve yöneticisi oldukları işgal devletleri, Kurd Halkının hak ve hukuk davasında birbirlerinden farklı davranmamışlardır. Yine ve maalesef, soylu Kurd Halkı, Birinci Dünya Savaşından sonra, kendilerini, vampir, çakal ve leş kargaları zihniyetinde olan barbar işgalcilerin arasında buldular. Kurd insanı, Asaletleri gereği, işgalcilerin gerçek kirli zihniyetlerini görüp kabul etmedi. Dolayısıyla gereğini de yapmadılar. Şimdi, bu gerçeği göz önünde bulundurarak, işgalcilerle gerektiği gibi mücadele etmeyi prensip edinmeliyiz.

2- Kurd u Kurdîstan davasının özgürlük mücadelesinin yönetim kadrosu, kalıcı, istikrarlı ve Dünya gerçeklerini, değişen dengelere uygun stratejileri belirleyemediler. Dünya’nın yönetim dengesini doğru okuyup yeni müttefik edinmek edinilmeliydi. Bu durumun, bugünkü beklentilere uygun olarak belirlenmesini, birinci derecede önemseyerek, Bağımsızlık mücadelesini seçeneksiz olarak sürdürmeliyiz. Mücadelemizi bireylere dayalı sürdürmek yerine, projeleri, gerektiği gibi siyasi-politik stratejilerle yürütmeyi benimsemeliyiz.

1948 yılında, İsrail adına İngilizlere karşı mücadele verip Bağımsızlıklarını resmileştirmeyi başardıklarında, İsrail’de Yahudi nüfusu kırk bin civarındaydı. Bazı kaynaklar bu rakamı farklı yansıtıyorlar. Kırk bin savaşçı olduğunu öne sürüyorlar. Benim araştırmalarımın sonucu, yazdığım gibidir.

Daha dünkü olay olan Kosova Bağımsızlık ilan ettiğinde, nüfusları beş yüz bin idi. Ermenistan, halen üç milyon nüfusa sahiptir. Saray Bosna’nın nüfusu Kosova’dan biraz fazladır.
Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bunların, Bağımsızlıklarını kazanmaları, Kurd Halkından fazla veya üstün olmalarından değil. Doğru zamanda doğru tercihi yaparak, oyunu kurallarına uygun oynayarak Bağımsızlıklarını kazandılar. Bizler, daha iyisini yapabilir, becerebiliriz. Buna inanarak işe başlamalıyız.

Kurdîstan Birleşik Devletlerini resmileştirmek amacıyla kuruluşunu ilan etmiş olduğumuz hükümet, bu inanç ve prensipler çerçevesinde çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalarla ilgili birçok saygıdeğer soydaşımla görüşmeler yapıyorum. Bulunduğum koşullardan dolayı, bu görüşmeler, istediğimiz hız ve ortamda olmuyorsa da, bu çalışmaları sürdürmek zorundayız. Bizim, yürütüyor olduğumuz siyasi çalışmalara katılmak amacıyla görüşmek isteyen soydaşlarımızdan ricamız, zorluklarımızı dikkate almalarıdır.

Kurd u Kurdîstan davasının Bağımsızlıkla taçlanmasını istiyorsanız, buna inançla hizmet etmeye kararlıysanız, buyurunuz. Bizim, çalışma arkadaşlarımızla karar ve hedefimiz, Kurdîstan Birleşik Devletlerini resmileştirmektir. Bunun dışındaki arayışlara kapalıyız. Bu çalışmalarımızı yürütürken, Kurdistani diğer siyasi hareketlerin konumlarını da yalnızca sorumlu yetkililerle konuşuyoruz. Çünkü, hepsinin konumu açıkça biliniyor. Bunun dikkate alınmasını rica ediyoruz.
Bizimle ve arkadaşlarımızla, her soydaşımız görüşebilir. Bizimle çalışacak soydaşlarımızla, çalışmalarımızın detaylarını paylaşmayı görev biliyoruz. Şimdilik çalışmalarımız bu çerçevede yürüyor. Saygılarımızla.

16-07-2019

Hisên Baybaş