SOYLU HALKIMIZIN BAĞIMSIZ KURDİSTAN WELATINDA YAŞAMALARI İÇİN

0
1102

Kurdistan Birleşik Devletleri’nin resmiyet kazanmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olan Hükümet projesi, kapsam itibariyle önemli değerdedir.
Kurd Halkının soylu tarihini bilenler, son yüz yıldır Kurd Halkının maruz kalmış olduğu sistemli-soykırım dayatmasını dikkate alırlarsa, bu projenin, Kurd Halkını, kalıcı çözüme taşıyacak tek yol olduğunu görürler.

Bu proje, Kurdistan Halkının soylu tarihini, içine düşürüldüğü zor tuzakları, Kurdistan işgalcilerinin barbar faşist yönetimlerini, mevcut Dünya düzenini, güçler dengesini ve Bağımsız Kurdistan Birleşik Devletleri’nin resmiyet kazanmasını sağlamak için neler gerektiğini, gerçekçilik anlayışıyla incelenerek hazırlanmış olduğunun bilinmesini, dikkate alınmasını hatırlıyoruz. Bizler başlattık. Soylu Kurd Halkının asil şahsiyetleri, bu projeyi bayrak olarak hedefe taşımaları gerekir. Gerekli ve doğru olan budur.
Bi dil u can, silav u rêz.

29-06-2019

Saygılarımla, Hisên Baybaş