TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ÇÖKME SÜRECİNE GİRİŞİNİN NEDENLERİNİ, BİZİM LİCÊ’NİN ÇOBANLARI DA BİLİR

0
1018

Orantısız, ölçüsüz, dengesiz faizi yükselterek, yatırımı geri itersiniz. Bir de mevcut durumda krediye dayalı yatırımların zarar etmesi kaçınılmaz olur. Yeni yatırımların engellenmesi gibi var olan yatırımlar da zarar eder.
Yüksek faize dayalı üretimin maliyeti yükselir. Üretici, ürününü pazarlayamaz.
Ürününü pazarlayamayan üretici ister istemez kazanç sağlayamaz.
Böylece vergi veremez. Vergi oranının devlet bütçesine eksik girmesiyle, bütçe açığı oluşur. Kazanamayan üreticinin çalışanları işsiz kalır. İşsizlik de devlete ek harcamaya mal olur. Vergi veremeyecek işçi ayrıca devlete masraf açısından yük olacak. Böylece bütçe açığına bir neden daha oluşacak.

Kurdistan bölgesinde var olan çok küçük yatırımlar da savaş nedeniyle durma noktasına geldi. Üretim durdu. Tarım ve hayvancılık sektörleri de savaş nedeniyle hareket alanları sınırlanıyor. Sokağa çıkma yasağı ve kalifiyeli işçilerin, Kurdistan bölgesinin dışına çıkmaları, üretimi direk engelliyor.
Böylece gelir küçülüyor ve savaşın masrafı ile birlikte ek bütçe açığı oluşuyor. Suriye, Irak topraklarında gereksiz savaş sevdası, çok yüksek masraf oluşturuyor ve bir başka bütçe açığı nedenidir.
Türkiye dışında salt gösteriş olsun diye büyük masraflar yapılıyor ve bu masrafların karşılığında hiçbir gelir oluşturulamadığından, diğer bir bütçe açığı nedeni oluşuyor.

Yeni düzenlemeyle alım, satım, kiralama vesaire TL üzerinden yapılması zorunluluğu getiriliyor. Bunun, komünist dönemde Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya gibi birçok ülkenin ekonomilerinin batmasının nedeni olduğunu bilmeyen yalnızca Türkiye’yi yöneten şımarık şaşkınlardır herhalde. Bu karar tüm para sülkülasyonlarında para sahiplerini zarara uğratır. Piyasayı tıkar. Ticaret işleyemez hale gelir. Serbest ekonomi piyasa kurallarına tamamen aykırıdır. Serbest piyasa ekonomisinde taraflar takas yolunu da kullanırlar. Taksitle alışveriş olur. Avrupa Birliğiyle ticarette Avro, diğer Dünya piyasasında dolar ticari para olarak tercih edilir. Altın gibi maddeler bazında ticaret olur. Bu aptalca uygulama, bir taraftan tıkar, diğer taraftan karaborsa ve kayıt dışı ticaretin tercih edilmesine zemin oluşturur. Büyük çapta dış sermaye, böylesi dikta sisteminden uzaklaşır. Üretimin maliyetinin artışı gibi tüketim fiyatları da artar.
Bay Erdoğan, tek başına devlet yönetme tutkusu nedeniyle, yabancı ve yerli sermaye daha karlı ülkelere yönelir.
Aynı düzeyde Bay Erdoğan’ın yıkıcı politik tutumu, uluslararası düzeyde Türkiye’ye yönelik güvensizliğin oluşmasına nedendir.

Bu önemli nedenlerin hepsi TL’nin değer kaybına nedendir. Yalanlarla halkı kandırmak, geçici olarak mümkün olabilir. Uzun vadede yalanların etkisi kalmaz. Yıkım kaçınılmaz olur.
Türkiye’yi yönetenler, faşist duyguları tatmin etmek amacıyla Dünya’nın en çirkin ırkçılığını yaparak, duygu sömürüsünden yararlanarak muhalifleri suçlu ilan ederek, Kurd sorunu yok diyerek seçimleri kazandıklarından dolayı şımarıklığı çok ilerletiyorlar.

Bay Erdoğan’ın en büyük şansı, karşısında etkin bir lider ve muhalefetin olmayışıdır. CHP eski bildik ukala ve barbar mantığın esiridir.
Faşist çevreler Erdoğan havasına kapıldılar. HDP ve diğer Kurd partileri olgunlaşamadılar. Birleşemediler. Üretken ve verimli olamadılar.
Bu gerçekleri görmezlikten gelerek, barbarca Kurd Halkını terörize ederek, muhalefeti bastırıp susturarak, Dünya’ya soytarıca kabadayılık yaparak, Türkiye’nin gelir kapılarını kendi kontrolünüze alarak, çalıp çırpan rant aşiretini oluşturarak ancak Türkiye’yi kaosa sürüklersiniz, kendiniz için de mezar yeri bile bulamazsınız.

Soylu ve şerefli Kurd soydaşlarımın Kurd u Kurdistan davasına sarılıp sahip çıkmaları, Kurdistan Birleşik Devletleri sınırlarını, çatısını resmileştirmenin zamanı olduğunu kabul etmeleri, kendilerinin, çocuklarının, Kurd Halkının insan gibi yaşayabilmelerinin tek seçeneği olduğunu görmelerini rica ediyoruz.
Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümeti, bu amaca hizmet için kurulmuştur.
Jibona welatên serbixwe em bimeşin.

12-09-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin