TÜRKİYE VE TÜRKLÜĞÜN KÖKÜ NEDİR? MUSTAFA KEMAL KİMDİR? KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ KIYASLAMASI

0
1063

Devletin olanakları, devleti yönetenlerin kendilerinin ve yakınlarının çıkarları için kullanılamaz. Türkiye devleti, kurulduğundan bugüne, devleti yönetenler, devletin olanaklarını, kendilerinin ve yakınlarının çıkarları için kullanmışlardır. Bazı yöneticiler diğerinden az veya çok rant edinmeye, menfaat edinmeye çalışmışlar. Ama hiçbir yönetim, Erdoğan’ın Ak Parti’si kadar açıkça devleti rant bataklığına sürmemişlerdir.
Bu düzeyde rant, zulum, kayırma, barbarlık ve fitne iktidarı Türkiye’de ilk’tir. Türkiye’de bu durumun bu düzeyde olabilmesi, köksüz ve temelsiz devlet yapısındandır.

Osmanlı imparatorluğunu temelinden yok eden işgal güçleri, Osmanlı topraklarında kurdukları yeni devletleri, kendi hizmetçilerine-işbirlikçilerine teslim ettiler. Türkiye de öyle kurulmuş devletlerden biridir.
İngiliz ve Fransız’lar yeni sınır çizdiler. Adına Türkiye dediler. Başına da İspanyol bir anne’den olma, Selanik’te doğmuş, Rıza Efendi adında bir şahıs tarafından Osmanlı Askeri okulunun yatılı bölümüne teslim edilmiş, babası halen bugün dahi bilinmeyen Mustafa Kemal diye bir hizmetçilerini Lider olarak görevlendirdiler. Yeni Türkiye’nin kanunlarını da İngiliz ve Fransız’lar empoze ettiler.

Sonraki yıllarda Türkiye’yi yönetenler, kendilerine bir soy, bir kök bulmaya çalıştılar. Mustafa Kemal’in öz babasını bulamadıklarından, Mustafa Kemal Atatürk adını verip, ona “Türklerin babası” diyerek, babasızlığını bir türlü örtbas ettiklerine herkesi inandırmaya çalıştılar. Olmadı, tutmadı.
Türkiye’yi yönetenler, özellikle de CHP, hep Türklüğe bir soy ağacı bulmaya çalıştılar. Bozkurt ve Asena’nın büyüttükleri Turan adlı bir çocuğun, Türklerin babası olduğuna inandırmaya çalıştılar kendilerini. Sonra Bozkurt’un Asena adında dişi bir kurt olduğuna inanmak istediler.
Sonra bu bozkurt hikayesinin Tomiks-Teksas adlı çizgi roman hikayesinden kopya edildiğini inkar edemediler. Bir ara, Moğolistan’da öküz, bir tür geyik gibi hayvanları kendilerine soy ağacı yapmaya çalıştılar. Olmadı, tutmadı.
Türkiye’yi yönetenler, her nedense Türk’lerin insan soyundan geliyor olabileceklerini ispat etmeye çalışmadılar.

Çalışmadılar çünkü Türk diye bir ırk, bir soy yoktur. Ziya Gökalp, Türklük adının isim babasıdır. İlk defa Türk adını bir millet adı olarak benimseyip, Osmanlı’lıktan kurtulalım diyen, Ziya Gökalp kevaşesidir.
Sonra da işgal güçleri o ismi kullanarak yeni Türkiye’yi kurup, Osmanlı dilini, kültürünü, alfabesini, parasını, giyimini yasakladılar. Yani, Türklük, Türkiye’nin 1923 yılında devlet olarak resmileşmesiyle başlar. Öncesi yoktur. Aksini iddia eden var ise, buyursun ispatını açıklasın.
Türkiye için yeni bir alfabe, yeni bir dil, yeni bir kimlik dayatıldı. Laçkalığın temel nedeni de budur.
Tatar, Azeri, Türkmen, Yörük, Özbek gibi ırklar vardır. Ama Türk diye bir ırk yoktur. Türklük tabirinin babası da Ziya Gökalp’tir.
Soyu, aslı, kimliği, lisanı 1923 yılında başlayan bir Türkiye vardır.

Tarihte on altı Türk devleti gibi bir hikaye de bozkurt hikayesi gibi hayalidir.
Bu uydurma yapı, miladını tamamlamıştır. Türkiye’yi yönetenler de bunu bildikleri için çalıp çırpmakla uğraşıyorlar. Onların hırsızlıkta ve barbarlıkta ortakları olan çapulcu sürüsü de, “gittiği yere kadar” diyerek fırsatçılıkla onlara kuyruk olmuşlar.
Türkiye, kurulduğundan beri, Halkı meşgul etmek için sürekli olarak kendisine hayali devlet düşmanı icat etmişler. Yöneticiler, sürekli olarak vuracak bir abalı bulmak için uğraşmışlar.
Erdoğan’ın da yaptığı budur. Ergenekon, Fetö gibi hedefler ve yandaşları, vurulmak için ABACI’dırlar.
Şimdi, vurulma zamanı Erdoğan çetesine gelmiş. Çetenin adı da Kerdoğan örgütüdür. Kergüt kısaltılmış adıdır. Beğenmezseniz daha uygununu bulun.

Biz, diyoruz ki: Barbarlık, zulum, Kurd Halkına soykırım, yeni abalılar icat etmek son bulsun. Türk olarak yaşamak isteyenlerle Kurdistan topraklarından çıkın gidin. Mersin’den Edirne’ye kadar olan bölgeyi Türkiye olarak adlandırın. Kurd’lerin korkusundan kurtulun. Uygar devlet yapısının çatısı altında insanlaşarak yaşayın. Biz de, sizi tamamen yok etmekten vazgeçelim. İstemiyorsanız, cehenneme kadar yolunuz var.
Biz, sizin gücünüzden, barbarlığınızdan korkmuyoruz. Sizi korkutmak ta istemiyoruz. Sizi de uydurma ve barbar devletinizi de kutsal topraklarımızda istemiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyorsanız, çıkın gidin vatanımızdan.
Ama, illa da zulum ile abad olduğunuzdan dolayı, ahınız(sonunuz) berbat olsun, bunu istiyorsanız günahı sizin olsun.

Kurdistan Birleşik Devletleri’nin sınırlarını biz çizdik. Hükümet görevlileri kardeşlerimle birlikte, soylu Kurd Halkı’nın hakkı olan vatanın topraklarından, Türkiye adına ne varsa hepsini Mersin’den denize dökeceğiz. Dünya’nın hiçbir gücü bu kararın uygulanmasına mani olamaz. Xweda’nın kararı budur.
Kurdistan Birleşik Devletleri’nin sınırlarını belirleyip çizenler, bu Devletin oluşmasını kararlaştıranlar, bu Devletin resmileşmesini sağlamak amacıyla,
Hükümet kurulmasını ve 24-Temmuz-2018 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehri’nin Le Château d’ouchy’nin Türkiye’nin kuruluşunun kararlaştırılmış olduğu aynı odada ilan edilmesine karar verenler ve ilan edilen toplantıya katılanların hepsi Kurd ve Kurdçüdürler. Bu kararları almış olan ve uygulayabilen bizler, Türkiye adına olan her şeyi de Kurdistan’ın kutsal topraklarından temizleyerek, Mersin’den Denize nasıl dökeceğimizi de çok iyi biliyoruz.
Kan dökülmesini istemiyoruz.
Mersin’den sizi Deniz’e döküp, Deniz’i kirletmek te istemiyoruz.
Türkiye adına, Kurd Halkına barbarca zulum eden pislikleri de soylu Halkımıza ait kutsal vatanımızda istemiyoruz.
Kendilerini Türk olarak kabul edenler bu kararlı doğru okusunlar.

Kurdistan Birleşik Devletleri çatısı, Kurdistan ulusal bayrağı, Kurd ulusal marşı ve Kurdistan Birleşik Devletleri vatandaşlık kimliğiyle yaşamak isteyen halkımız, bu kararın uygulanacağına inanarak hazır olmalıdırlar.
Kurdistan Birleşik Devletleri haritasının son şekli, www.uskgov.com Hükümet resmi sitesinde görebilirsiniz. Hükümet sitesinde çalışmalar devam ediyor. Harita’nın son şekli tamamlanmış.
Bi bîr bawerîya Yekîtîya Dewletên Kurdîstan her bijî.

05-09-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin