TÜRKLÜĞÜN ADI YOKKEN, KURDLER İMPARATORLUK SAHİBİYDİLER

0
641

Bunlarla uğraşmak zaman israfıdır. Saygıdeğer soydaşlarımızın bu televizyon kanalının iktidar partisinin zihniyeti olduğu Kurdleri aşağılamaktan başka bir zihniyetlerinin olmadığı, faşist ideolojinin de yansıması olduğunu görmeleri açısından değerli soydaşlarımızın dikkatine sunarız. Bu tür aşağılayıcı hareketler de bulunmalarından ötürü bağımsız devletimizi resmîleştirmememiz gerektiği zorunluluk hale geldiğini gördük, kabul ettik ve gerekli adımı attık. Bilinmesi gerekir ki, daha Türklüğün adı yokken Kurdler imparatorlukların sahibiydiler. Kendini Türk olarak kabul edenler Kurd sultanı Selahaddin Eyyubi’nin izniyle Kurdistan’ta yer edinebildiler. Osmanlı devletinin de öncü askeri danışmanları ve güçleri de Kurdlerdi. Türkiye devleti bu aşağılayıcı söylemlerini ifade ederken, Türkiye ordusunun ve tüm güvenlik birimlerinin yüzde altmışın üzerinde mensuplarının asil Kurd evlatları olduğunu unutuyorlar. Belki bu insanlarımız da bu ahlaksızlığın son bulmayacağını ve değişmeyeceğini görerek Kurdistan bayrağına, değerlerine ve Kurd halkına sahip çıkmaya yönelmeleri gerekir.