Bunu ucuz zihniyetinizin her köşesine çiviyle kazıyın ve unutmayın

0
394

Türkiye terör devleti Türklük adına yüzyılı aşan cumhuriyet ile biz Kurdlere yönelik zulüm dayatmasıyla sistemli soykırım uyguluyor. Bu zulüm nazilerin Yahudilere yönelik uygulamalarını çok daha fazlasını aşan barbarlıktır. Bu uygulama faşizmi aşan bir uygulamadır ve bugün de devam ediyor. Aynı Türkiye terör devleti, biz Kurdlerden susmamızı ve bu yapılanlara karşılık boyun eğerek yok olmayı kabul etmemizi istiyorlar. Bu zavallı akıl fukaraları, aşağılık barbarlar ve insanlık yoksunları akıl fukaraları olabilirler. Kendilerini Türk olarak kabul edenler ve onlara kendi çıkarları için yalakalık yapan işbirlikçileri; beni ve benim gibi düşünen Kurd bireylerini çok iyi duysun ve anlasınlar ki, bizler sizleri Kurd halkına yaptığınız zulmü bataklığa gömeceğiz. Kalanlarınıza da insanca ve uygar normlara uygun yaşamayı öğreteceğiz. sen değişik devletlerimizi resmiyet kazanıp Kurdîstan Birleşik Devletlerinin resmiyet kazanıp bağımsız devlet olarak Kurdîstan’ımızdan çıkarıp işgalcı barbarları da ıslah edeceğiz. Bunu bilin ve anlayın.

sizin egemenliğiniz, sizleri bir baskı unsuru olarak kullanmanıza yol göstermiş ve sizi zulüm etmeye yöneltmiş. Fakat, bizim ulusumuzun kuracağı bağımsız Kurdîstan Birleşik Devletleri resmileştiğinden itibaren uygarlık normlarını öğretecektir ve kendi vatandaşlarına da öncelikli olarak güvenlik içinde, refah ortamında yaşamalarını sağlayacaktır. Sizin hedefiniz egemen olup barbarlık yapmaktır. Sizden olmayanlara ve sizden olmayı kabul etmeyenlere zulmetmektir. Biz Kurdlerin hedefi ise size uygarlığı öğretmektir. İnsanlarımızın güven ve refah içinde yaşamalarını sağlamaktır. Soydaşlarımızın her biri bu hedefe inançla ve kararlılıkla odaklanmalıdır. Bunun için kararlılıkla çalışmalıdır. Asil soydaşlarımıza da saygılarımızı sunarken bizlere zulmedenler sanmasın ki, bu böyle gelmiş böyle devam edecek. Böyle gelmiş böyle gidecek gibi zavallı bir inanca takılıp kendi kendinizi kandırmayın. Bizi kandıramazsınız ve kandıramayacaksınız. Kurdistan Birleşik Devletleri resmileştiğinde bu durum böylece bitecektir. Bunu da çok iyi bilin ve o ucuz zihniyetinizin her köşesine çiviyle kazıyın ve unutmayın.