YAHUDİLER YAPABİLDİLER, BİZLER DE YAPACAĞIZ!

0
929

1948 yılında, Yahudiler kendi devletlerini kurduktan sonra güvenlikte olabildiler. Kendi devletleri yokken hiçbir Yahudi dünyanın hiçbir yerinde güvenlik içinde yaşayamıyordu. Dünyanın birçok devleti hiçbir gerekçeleri ve hakları yokken Yahudileri hedef alıyorlardı. Yahudilere karşı hangi devletin ne zaman nasıl zulüm etmiş olduğuna dair kapsamlı bilgiler çokça vardır. İkinci Dünya savaşı sürecinde Yahudiler tarihlerinin en zor süreçlerini yaşıyorlarken aralarında küçük bir grup akıllıca davranarak dünya düzeninin dengelerini doğru değerlendirerek, doğru ve kararlı adımlar atarak kendi devletlerini kurup resmileştirebildiler. Şimdi Yahudiler küçük bir devlete sahip olup bu ateş çemberinin ortasında yaşıyor olmalarına rağmen güçlü ve saygın bir devlet olarak dünyada önemli bir güç dengesidirler.  Yahudiler, İsrail devletini resmileştirdiklerinde, yani 1948 yılında biz Kürdlerin bugün sahip olduğumuz kadar güç ve bilgiye sahip değillerdi. Ellerinde var olan güçlerini akıllıca kullanarak küçük ama güçlü bir dünya devleti kurdular.  Böylece Yahudiler güven ve refah içinde yaşama olanağına kavuştular.  Yahudilerin tarihi ve bugünkü dünya düzeninde konumları biz Kürdler için her açıdan bir örnektir.  Kurdistan’da işgalci olan barbarların sürekli olarak Yahudilerin, İsrail’ ini kötülemeleri ve Kürdleri Yahudilere ve İsrail’e karşı kışkırtmaları tesadüf değildir.  Bunu görelim biz Kürdler için doğru ve gerekli olan neyse kararlılıkla onu elde etmeye odaklanmalıyız. Hiç kimse bana ; ‘‘Biz Kürdleri 1948 yılında çok kısıtlı olanaklarla İsrail devletinin resmileştirebildikleri gibi biz Kurdistan Birleşik Devletleri’ni resmileştiremeyiz’’diyemez. Kimin kafasında, görüşlerinde bu varsa bizim anlattıklarımızı ciddiyetle değerlendirip ona göre tavır almalıdır. Biz Kürdler kendi bağımsız devletimizi resmileştirmeden insan gibi yaşayabilme olanağına kavuşamayız. Bunu görelim ve kabul edelim. Kendi bağımsız devletimizi resmileştirmeye odaklanalım. Odaklandık mı , çok rahat başarırız.Biz Kürdler bağımsız Kurdistan Birleşik Devletlerini resmileştirmeyi hedeflemeyen siyasi çalışmaları reddetmeliyiz. Soylu halkımızın kurtuluş mücadelesinin gelmiş olduğu aşama budur. Bugün bizim için bağımsızlığı hedefleyen siyasi çalışmalar gereklidir. Kurdistan Birleşik Devletlerini resmileştirmeyi hedefleyen çalışmaları bu çerçevededir. Elbette ki bölgesel güç olarak Kurdistan halkına hizmet etmek isteyen siyasi çalışmalarda olmalıdır ama hepsi Kurdistan’ın tamamını birleşik devletler adı altında Kürdlerin hepsinin bu birleşik devletler çatısı altında bir arada yaşaması gerektiğine samimiyetle inanmalı ve hizmet etmelidirler. Bu tüm Kurdistanî siyasilerin görevidir. Siyasi olmayan çalışmalar yürütüyor olan soydaşlarımızla diyalog içinde olacağız. Dayanışma anlayışını önemseyerek buna uygun davranacağız. Hükümetimizin çalışma kuralları bu çerçevededir. Etkin ve aktif soydaşlarımıza destek olacağız. Böylesi insanlarımıza saygıyla hizmet etmeyi görev olarak kabul ediyoruz. Hükümetimizin mensupları kararlılıkla bu çerçeve de davranıyorlar. Bu hususu çok önemsiyoruz. Dolayısıyla saygıdeğer soydaşlarımızın ve bizimle beraber çalışıyor olan değerli çalışma arkadaşlarımızın bu noktaya çok dikkat etmeleri gerekiyor.  Etkin üstün yetenekli insanlarımıza destek olacağız ve onların çalışmalarında başarılı olmaları için nasıl bir hizmet etmemiz gerekiyorsa bunu yapmak zorundayız. Bu da bizim görevimizdir. Elbette ki yaşadığımız ülkelerin ahlaki ve hukuki kurallarını dikkate alacağız. Hükümetimizin çalışmaları kararlılıkla bu çerçevede davranmak durumundadırlar. Bunu tekrarla hatırlatmayı gerekli görüyoruz. Elbette ki yobaz, hokkabaz, fırsatçı ve çıkarcı ucuz kişiliklere zaman ayırmayı israf olarak kabul ediyoruz. Buna dikkat etmek zorundayız. Bizimle çalışmak isteyen Kurdistanî yürekleri bu inanç anlayışı ve kararlığıyla kucaklamakta bizim görevimizdir. Biz soylu halkımızın köklü tarihine yakışırcasına Kurdistan Birleşik Devletlerini resmileştireceğiz. Her Kürd bireyinin bu gerçeği kabul etmesi ve gelecekle ilgili planlarını buna göre yapmaları kendi yararlarınadır. Bizim kutsal topraklarımızda işgalci olan barbarların ne yapacağı ve nasıl davranacağı onların bileceği iştir. Bizim kutsal topraklarımızdan defolup gitmeleri tartışma konusu olmayacaktır. Kurdistan’ı Kurdistan Birleşik Devletleri çatısı altında birleştirecek ve yönetimi de tamamen Kurdistan da yaşayan insanlar tarafından oluşmasını sağlayacaktır. Burada bir çelişki ve fikir değişikliği pazarlık konusu bile olmayacaktır. Bu çerçevede saygılarımızı sunuyoruz.

Slav u rez

Saygılarımla, Hisên Baybas