YAŞAM YEMİNİ

0
1855

 

Öfkem var emeklerimi kirletenlere.
İsyanım var beni kendileri gibi zavallılaştırabileceklerine
inananlara.
Nefretim var hak, hukuk tecavüzcülerine.
Kararlılığım var zorbaların barbarlıklarına boyun
eğmemeye.
Sözüm var kendime,
zulume karşı susmamaya.
Kürd’lüğüme hizmet etmeye,
Kurdistan’ıma bağımsızlık bayrak’ını dalgalandırmaya.
Yaşam tarzım var,
Kurd gibi ve kürdçe düşünür,
Kurdçe ve Kurdistanî nefes alır,
Kurdçe rüya görür,
Kurd kültürüne bağlı,
Kurd’ım ben.
Kurd u kurdistan gibi ölümsüz,
Kurd gibi kurdçe severim ben.
Bağımsız Birleşik Kurdistan’da,
Özgürce yaşamaya yeminim var benim.
Kurdistan’da özgürce yaşamak.
Asil ve soylu Kurd kimliğiyle yaşamak.
Aydınlık’ta başı dik yaşamak.
Dili kurdçe.
Düşünceleri kurdçe.
Rüyaları kurdçe.
Sevgisi, aşkı kurdçe.
Çalışması, yaşaması kürdçe.
Kimliği kurd.
Kurd ve kurdçe yaşamak.
Yeminim var benim anladın mı?
Anladın mı?
Zorba devlet bozuntusu anladın mı?
Kurdım ben.
Öfkemle,
İsyanımla,
Nefretimle,
Kararlılığımla,
Sözümle,
Görevimle,
Ve de
Sevgimle, aşkımla, tutkularımla,
Yeminimle,
Kurd u Kurdistani yaşarım ben.
Anladınız mı?
Zorba devlet bozuntusunun köleleri,
Anladınız mı?
Kurdım ben.
Kurdçülük ve Kurdistan’da benim.
Namusum ve onurum’da budur.
Dünyam’da budur benim.
Bil beni.
Tanı beni.
Kararını ver ve gel bana.
Dürüst ve kararlı.
Benim gibi ak ve berrak.

28-06-2017

Dem xweş.
Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin.